Home About Browse Search
Svenska


Dahlgren, Elisabeth, 2007. Åtgärder för vitalisering av träd : hur kan träden på Ljungbyheds torg bevaras?. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Bakgrunden till detta arbete är att jag uppmärksammat att torget i Ljungbyhed har ett behov
av renovering. Detta eftersom det idag i princip endast består av en dåligt asfalterad
parkeringsyta och är inte ett nämnvärt tilltalande torg för övrigt att vistas på. På platsen och
som inramning finns träd som med sin grönmassa och kvaliteter är väl värda att behålla.
Dessvärre så är de omgivna av asfalt ända in på stammarna och med dagens kunskap vet man
att träd i hårdgjorda miljöer på sikt blir försvagade. En bedömning om trädens
bevarandevärde måste till stånd samt bör man utreda hur en ombyggnation av torget bäst bör
utföras med hänsyn till eventuella kvarvarande träd.

Syftet med mitt examensarbete är att utifrån ett helhetsperspektiv vad gäller upplevelse,
estetik och funktion för Ljungbyheds torg utarbeta en plan för vitalisering och utveckling av
det trädbestånd som finns på torget idag. Utifrån detta som kärnpunkt har viktiga frågor
berörts och behandlats:

* Vilken status har torget idag vad gäller estetik, funktion och upplevelsevärden?

* Vilka metoder finns för vitalisering av träd i stadsmiljö?

* Vad kan man göra för att träden på Ljungbyheds torg skall få en bättre livsmiljö

För att få svar på mina frågor genomförde jag:

* Observationer över torgets användning och trädens status.

* En litteraturstudie där trädens betydelse och värde undersökts, samt hur trädens
tillväxt och vitalitet fungerar gentemot bra och mindre bra markförhållanden.
Ståndortförbättrande åtgärder för träd i hårdgjorda ytor, såsom substratbyte med hjälp
av vakuumschaktning är en annan undersökning jag gjort, liksom att undersöka hur
man kan få utökat rotutrymme trots att man måste belasta ytorna nära träden. Jag ville
också studera alternativa ytskikt som finns att använda sig av i istället för hårdgjorda,
täta beläggningar runt träd.

* Intervjuer med personer med anknytning till Ljungbyhed, drift och underhåll av torget,
samt med personer som innehar en bred kunskap inom grönytesektorn.

* En filmning av VA-ledningarna kom till stånd efter misstankar om eventuella
rotinträngningar, varefter jag utförde en utvärdering resultaten.

Det blir allt svårare för nya träd att ha tillräckliga levnadsutrymmen, och därigenom ge de
förutsättningar för en bra och lång utveckling på grund av dagens markanvändning, bland
annat genom hårdgjorda ytor och ledningsdragningar. Finns inte möjlighet till den för träden
livsnödvändiga luft-, vatten-, närings och utrymmestillgången, kommer de med sannolikhet
söka sig till ledningar eller att göra åverkan på beläggningar, vilket medför stora kostnader.
Därför kan det vara ekonomiskt och rimligt att värna om, samt att försöka ståndortsförbättra
för gamla träd.

Det jag kommit fram till med detta arbete är att man dels på grund av historiska aspekter, och
dels för betydelsen som trädplanteringar i allmänhet har, borde försöka behålla träden om
möjlighet finns. Detta görs lämpligen med hjälp av vakuumschaktning för att vara så skonsam
mot rotsystemen som möjligt. Samt att man bör skapa en växtbädd som möjliggör gasutbytet.
På ett sådant sätt har man bättre möjligheter att få fler hållbara gröna miljöer, vilket är av ett
stort värde för människan!

Main title:Åtgärder för vitalisering av träd
Subtitle:hur kan träden på Ljungbyheds torg bevaras?
Authors:Dahlgren, Elisabeth
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:18
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:vitalisering, vakuumschakt, vakuumsugning, substratbyte, asfaltssprängning, rotinträngning, rotutrymme, gasutbyte, permeabelt ytskikt, marktäckning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8342
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8342
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 08:42
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics