Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Niklas, 2017. Odling av baljväxter för humankonsumtion i Sverige : en handbok som beskriver de biologiska och teknologiska förutsättningarna för att odla baljväxter till livsmedel. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img] PDF
212kB
[img] PDF
212kB

Abstract

Odlingen av baljväxter till humankonsumtion har historiskt sett varit viktig i Sverige men är idag väldigt liten. Globalt sett är baljväxter i många delar av världen en viktig proteinkälla. Kommersiell odling av baljväxter görs redan i stor grad i Sverige men avsättningen är i princip bara foder med några få undantag. I denna litteraturstudie
undersöks vilka odlingsförutsättningar som krävs för att odla trädgårdsbönor, åkerbönor, sojabönor, linser, ärtor och lupiner till livsmedel i Sverige. Detta sker genom att redovisa vilket typ av klimat, geografiska förutsättningar och vilken odlingsplats som passar bäst för respektive gröda. Examensarbetet berör även den tekniska aspekten i form av etableringsmetod, gödsling, ogräshantering, skörd och torkning. Arbetet innehåller även en kort beskrivning av avsättningsmöjligheter och framtidsutsikter för odling och
användning av baljväxter till livsmedel.

,

Farming of legumes to human food have historically been important in Sweden but is today a small sector. Globally legumes are a large protein source in many parts of the
world. Commercial farming of legumes is already done in Sweden, but the use is manly as animal food, with some few exceptions. This literature study examines conditions for
growing common bean, faba bean, soybean, lentils, peas and lupine to humane food in Sweden. This is done by reporting which climate, geographical conditions and growing place that each crops requires. This work also concerns technical aspects in terms of establishment method, fertilising, weed management, harvesting and drying. A short description of market potential and future opportunities is also included.

Main title:Odling av baljväxter för humankonsumtion i Sverige
Subtitle:en handbok som beskriver de biologiska och teknologiska förutsättningarna för att odla baljväxter till livsmedel
Authors:Eriksson, Niklas
Supervisor:Carlsson, Georg
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:trädgårdsböna, åkerböna, sojaböna, linser, ärtor, lupiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6755
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6755
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2017 10:51
Metadata Last Modified:22 Aug 2017 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics