Home About Browse Search
Svenska


Augustsson, Caroline, 2017. Tillsammans i mottagandet : en studie kring flyktingmottagande och samverkan i Haparanda. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
215kB

Abstract

Många människor på flykt som tagit sig till Sverige, har av olika anledningar placerats i landsbygdskommuner. Det ökade antalet flyktingar och mottagandet av dem skapar både utmaningar och möjligheter för myndigheterna och landsbygdskommunerna. Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka och förstå hur flyktingmottagandet hanterades i Haparanda kommun från hösten 2015 fram till våren 2017. Uppsatsen har ett empiriskt fokus, och grundas i informanternas berättelser, som jag fick ta del av, under en veckolång fältstudie i Haparanda. Uppsatsen beskriver hur de lokala aktörerna hanterade mottagningen och vilka drivkrafter som ligger bakom den lokala organiseringen. Begreppen kommunikativ och instrumentell logik, social tillit, och governance har använts för analysen.
Mottagandet involverar flera samhällsaktörer, därmed skapas ett behov av samverkan dem emellan. I mötet mellan myndigheter och civilsamhällets organisationer blir skillnaden i deras arbetssätt tydlig, som präglas av skilda logiker. Detta i sin tur har påverkan på tilliten mellan aktörerna. Kommunen befinner sig mellan två logiker, där man försöker kombinera sin myndighetsutövning med en orientering mot civilsamhället.

,

Many refugees are seeking asylum in Sweden, for different reasons many of them have been placed in rural municipalities. The increased arrival and the reception of refugees, has created both challenges and opportunities for these municipalities. The purpose of this study is to understand how the refugee- reception was handled in Haparanda from the autumn of 2015 until spring 2017. This essay has an empirical focus. It is based on the stories that I took part of, by the informants, during a weeklong field study in Haparanda municipality. The study describes how local actors handled the reception and the driving forces behind the local organization. Concepts like communicative versus instrumental logic, social trust, and governance have been used for the analysis. The reception involves several social actors, and is thereby creating a need for cooperation between them. In the meeting between authorities and civil society’s organizations, the difference in their way of working, becomes clear, which is characterized by separate logics. This in turn affects the trust between the actors taking part in the reception. The municipality is in between two logics; trying to combine their authority with an orientation towards civil society.

Main title:Tillsammans i mottagandet
Subtitle:en studie kring flyktingmottagande och samverkan i Haparanda
Authors:Augustsson, Caroline
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:flyktingmottagande, integration, tillit, kommunikativ och instrumentell logik, samverkan, kommun, civilsamhälle, Haparanda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2017 13:53
Metadata Last Modified:05 Jul 2017 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics