Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Jennie, 2017. "Vi har till och med två gubbar som hjälper till med städningen" : hur genus görs i byautvecklingsföreningar med exempel från Umeå kommun. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Föreningslivet på landsbygder genererar många olika värden, så väl sociala som ekonomiska. Då många föreningar arbetar för lokalsamhällets utveckling och framtid, blir det angeläget att undersöka hur genus görs inom dessa sammanhang. Denna uppsats syftar därför till att undersöka hur genus görs inom byautvecklingsföreningar.

Undersökningens material bygger främst på intervjuer och observationer och är hämtat från tre olika föreningar i orterna Gravmark, Holmön och Norrmjöle i Umeå Kommun. Med hjälp av analytiska begrepp från den feministiska forskningen har materialet sedan teoretiserats ur ett genusperspektiv.

Resultatet visar främst att män och kvinnor separeras genom olika ansvarsområden, arbetsuppgifter och genom bilden av män och kvinnor som essentiellt olika. Denna bild skapar också en känsla av att segregeringen mellan könen hör till sakernas naturliga tillstånd. Detta riskerar att legitimera och cementera orättvisor mot båda könen. Uppdelningen mellan könen omfattar också en viktig maktaspekt då olika slags ansvar ger möjlighet till olika slags handlingar och därmed faktisk påverkan. Själva isärhållandet av kvinnor och män möjliggör därför görandet av genus.

,

Local voluntary associations in rural areas generate both social and economic values. Many of these associations are, in different ways, striving for a sustainable future for their communities. This in itself is a strong reason for examining how gender is constructed in these particular contexts. This bachelor thesis is based on interviews and observations from three different local voluntary associations in Gravmark, Holmön and Norrmjöle in Umeå Municipality. The material has then been theorized from a gender perspective.

The results show that men and women are separated by different areas of responsibility, different job tasks and by the underlying thought that men and women are essentially different from each other. This thought also creates a conception that the segregation between the sexes is the ”natural order”; a nature’s law. This can then be used as a legitimate reason for justifying inequities for both sexes. The segregation between men and women also covers an important aspect of power, as different responsibilities provide possibilities for different actions. The segregation between men and women enables, and recreates, the construction of gender.

Main title:"Vi har till och med två gubbar som hjälper till med städningen"
Subtitle:hur genus görs i byautvecklingsföreningar med exempel från Umeå kommun
Authors:Lindström, Jennie
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:genus, genussystem, genuskontrakt, makt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2017 10:45
Metadata Last Modified:26 Jun 2017 10:45

Repository Staff Only: item control page