Home About Browse Search
Svenska


Söderlind, Malin and Tjärnström, Ida, 2016. Drönare i skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Drönare är en obemannad flygfarkost som också går under namnet UAV (Unmanned aerial vehicle). Studien avsåg att undersöka vad drönare används till i skogsbruket idag, vilken användning de borde kunna ha i framtiden samt att kartlägga användningen av drönare. Detta genom att intervjua insatta personer i målgrupperna tillverkare, konsulter och skogliga inventerare. Metoden som användes var en kvalitativ metod och bestod av 15 semistrukturerade intervjuer. I dagsläget användas drönare i skogsbruket främst till att ta fram ortofoton. Det går även att ta fram höjdmodeller och det finns en framtidstro om att kunna inventera skogen i olika stadier samt göra mer avancerade mätningar som trädvolym. Det finns en del begränsningar kring användandet av drönare främst i form av lagar. Dessa begränsar användandet och teknikutnyttjandet vilket gör det svårt att få någon lönsamhet i att inventera skog med drönare.

,

Drones is an unmanned aerial vehicle which also goes under the name of UAV (Unmannded Aerial Vehicle). The study was intended to investigate what drones is used for in forestry today, what use they should be able to have in the future and to identify the use of drones. This by interviewing knowledgeable individuals in the target groups, manufacturers, consultants, and forest surveyors. The method used was a qualitative method and consisted of 15 semi-structured interviews. In the current situation drones is used in forestry mainly to produce orthophotos. It can also develop elevation models and in the future is the belief it is possible to estimate volume of the forest in different stages and do more advanced measurements such as treevolume. There are some limitations on the use of drones primarily in the form of laws regulating the use of the technology, which makes it difficult to get any profit in drone maping.

Main title:Drönare i skogsbruket
Authors:Söderlind, Malin and Tjärnström, Ida
Supervisor:Bohlin, Jonas and Andersson, Gert
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:28
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:UAV, UAS, intervjustudie, obemannade flygfarkoster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Surveying methods
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2017 14:04
Metadata Last Modified:13 Feb 2017 14:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics