Home About Browse Search
Svenska


Karinen, Nils, 2016. Fjällvärlden i Sverige enligt NILS : miljöövervakningsdata från fältinventering och flygbildstolkning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
775kB

Abstract

NILS står för Nationella Inventeringen av Landskapet i Sverige. Programmet, som finansieras av naturvårdsverket omfattar hela Sverige och övervakar biologisk mångfald och påverkan på landskapet av markanvändning och andra förändringar. Här ingår Sveriges fjällvärld, som i många avseenden är en speciell region. Fjällregionen har ett kärvt klimat med en unik miljö, vilket gör att det finns arter och habitat där som är särpräglade för fjällen. Fjällen sträcker sig från högst upp i Norrbottens län ända ner till Dalarnas län. En av fjällens mer karaktäristiska naturtyper är kalfjället, som med klimatförändringar och global uppvärmning kan komma att påverkas och växa igen. NILS-programmet består av både fältinventering i provytor och flygbildstolkning av 1 km2 stora ytor över och omkring provytorna. Denna uppsats har haft som fokus att analysera data från både fältinventeringen och flygbildstolkningen för att sammanställa hur delar av data från NILS stickprov ser ut för fjällen i helhet och för olika delar av fjällen. Samtidigt har korrelationen mellan data från fältinventering och flygbildstolkningarna analyserats mot varandra för att se om det finns skillnader i resultatet. Det framgick i analysen att det fanns skillnader i både vegetation och topografi mellan norra och södra fjällen. Dock så varierade skillnaderna i vegetation beroende på om man analyserade data för träd, buskar, örter eller gräs. Topografin för norra och södra fjällen skiljer sig på så sätt att det är högre toppar och brantare sluttningar i norra fjällen. Många av skillnaderna i vegetation som man kan se är naturligt betingade.

,

NILS is a shortening for Nationella Inventeringen av Landskap i Sverige(National Inventory of Landscapes in Sweden). The program, which is financed by The Environmental Protection Agency comprises all of Sweden and monitors biological diversity and the impact on the landscape from land use and other changes. The NILS-program have performed an inventory of the alpine region in Sweden, which is a special region. The alpine region has a rough climate and a unique milieu, this leads to that some species and habitats that are distinctive for that milieu. The alpine region reaches from the top of Norrbottens County all the way down to Dalarnas County. One of the biotopes in the alpine region is the bare mountain, this part is relatively threatened by changes in climate in form of global warming. The NILS-program consists of both field-inventory and aerial photo interpretation of areas. This essay have focused on analyzing data from both field-inventory and aerial photo interpretation to examine what the vegetation and topography in the alpine region looks like. Simultaneously has the correlation between these two types of inventory been examined to see if there is some similarities and differences between the results from them. The comparison between the northern and southern alpine region showed that there were differences in both vegetation and topography between the northern and southern parts of the alpine region. The differences in vegetation varied depending on if you looked at trees, bushes, herbs or graminides. The topography in the northern and southern part differ in the way that there is higher peaks and steeper slopes in the northern part of the alpine region. Many of the differences in vegetation may depend on the difference in climate and height between the northern and southern alpine region. Also the topography can affect in form of slopes and the direction of the slopes.

Main title:Fjällvärlden i Sverige enligt NILS
Subtitle:miljöövervakningsdata från fältinventering och flygbildstolkning
Authors:Karinen, Nils
Supervisor:Svensson, Johan and Christensen, Pernilla and Hedenås, Henrik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:20
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:trädgränsen, topografi, fjällbjörk, klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6227
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Feb 2017 09:30
Metadata Last Modified:09 Feb 2017 15:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics