Home About Browse Search
Svenska


Gavell, Carolina and Olofsson, Anna, 2016. Påverkar kallt och blött väder överlevnaden hos rådjurskid (Capreolus capreolus L)?. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
816kB

Abstract

Rådjuret (Capreolus capreolus) är ett av de mest spridda hjortdjuren och återfinns i nästan hela Europa. I Sverige är rådjuret ett av det mest jagade vilten. Lamningen sker i slutet av maj och i juni med en topp mellan 25:e maj och 7:e juni. Mortaliteten hos kiden är hög under den första levnadsmånaden. Efter predation är nedkylning en av de främsta dödsorsakerna hos kid. Vi valde att undersöka om kallt och blött väder under den första kritiska levnadsmånaden har någon påverkan på kidens överlevnad. Vår hypotes var att mortaliteten hos kiden skulle öka med antalet kalla och regniga dagar under den första levnadsmånaden och att resultatet skulle vara liknande över hela Sverige. Väderdata och avskjutningsstatistik samlades in för åren 1960–2014 för en långtidsstudie av hypoteserna och mellan åren 1995-2014 utfördes även en kortare studie av dessa. Datat jämfördes länsvis för att se om rådjursavskjutningen minskade med ökande antal kalla och regniga dagar under första levnadsmånaden. Långtidsstudien visade på en svag korrelation mellan antalet kalla och regniga dagar och rådjursavskjutningen, den kortare studien visade ingen korrelation. Våra statistiska analyser visade ingen skillnad i effekten av dåligt väder på avskjutningsstatistiken mellan de olika länen. Andra studier har dokumenterat höga nivåer av predation på kid, det är möjligt att detta kan maskera effekten av kalla och regniga dagar under första levnadsmånaden. Vi testade våra hypoteser genom attanvända ett väldigt långt datasett (55 år, med endast ”totala rådjursavskjutningen”) och ett kortare datasett (men endast med den delen av populationen som förvätas lida av kallt och regnigt väder ” kidavskjutningen”). Notera att även vårt kortare test fortfarande har ett relativt långt datasett, 20 år. Överlag ger våra analyser ett svagt stöd för hypotesen att kallt och regnigt väder reducerar tillväxten för rådjurspopulation.

,

The roe deer (Capreolu capreolus) is one of the most wide-spread ungulates and is found in almost all of Europe. In Sweden the roe deer is one of the most important game by numbers harvested. Birth takes place in late May and June with a peak between 25:th May to 7:th June. Fawn mortality is high during the first month of life. Second to predation, hypothermia is one of the main causes of death in roe deer fawns. We investigated how cold and wet weather during the first critical month of life may affect fawn survival. Our hypothesis was that fawn mortality would increase with the number of cold and wet days during the first moth of life, and that this pattern would be similar over all of Sweden. Weather and hunting bag statistics were gathered for the years 1960–2014 for a long-term test of these hypotheses, and between the years 1995-2014 for a shorter term test of these hypotheses. The data was compared county by county to test if the roe deer harvest decreased with increasing numbers of cold and wet days during the first month of life. The long-term test showed a weak correlation between number of wet and cold days and harvest, but the short term test showed no correlation. Our statistical analysis showed no difference in the response to “bad weather” in the roe deer harvest among the different counties. Other studies have documented high levels of predation on fawns and it is possible that this may mask any effects of cold wet weather in the first month of life. We tested our hypotheses using both a very long-term data set (55 years, but only “total roe deer harvested”) and a shorter-term data set (but with the fraction of the population expected to suffer from cold wet weather directly measured “young of the year harvested”). Note that even our “shorter-term test” is still a rather long series of data, 20 years. Overall, our analyses give weak support for the hypothesis that cold and wet weather reduces recruitment in roe deer.

Main title:Påverkar kallt och blött väder överlevnaden hos rådjurskid (Capreolus capreolus L)?
Authors:Gavell, Carolina and Olofsson, Anna
Supervisor:Ball, John
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2016:15
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:vårväder, rådjur, medeltemperatur, nederbörd, kidöverlevnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2017 10:07
Metadata Last Modified:08 Feb 2017 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics