Home About Browse Search
Svenska


Thornander, Louise, 2016. Odling för asylsökande; potentiella möjligheter för en förbättrad hälsa och social miljö på asylboenden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
398kB

Abstract

Asylsökande är en mycket utsatt grupp i dagens samhälle som i stor utsträckning lever med en försämrad hälsa och bristande social miljö. För att vända den negativa utvecklingen av deras situation behöver lämpliga åtgärder implementeras i samhället. Odling är en aktivitet som är välkänd för att ha en positiv inverkan på både hälsa och social miljö, särskilt för marginaliserade grupper i samhället. Denna studies mål är därför att undersöka vilka möjligheter och utmaningar för påverkan på hälsa och social miljö som kan tänkas finnas för odling med asylsökande. Studien är kvalitativ och består av både en litteraturstudie och en fallstudie, där fallstudien har genomförts genom deltagande observation.
Studien fann flera tänkbara möjligheter för asylsökande med ett antal huvudteman identifierade, vilka för hälsan är: ökat mentalt välbefinnande, förbättrad fysisk hälsa, minskad stress och positiv självuppfattning. För den sociala miljön identifierades samhällsengagemang och -organisering, social inkludering och socialt nätverk. Utmaningar och negativa effekter av olika karaktär hittades också, men sammanställdes inte i teman på grund av bristande underlag i studierna.
Slutsatsen är att det finns en potential för odlingsprojekt att förbättra asylsökandes hälsa och sociala miljö, ifall de rätta förutsättningarna ges. Utmaningar och negativa effekter behöver undersökas mer i framtida studier för få en mer representativ bild av dessa aspekter.

,

Asylum seekers are a very vulnerable group in today’s society, which to a great extent is suffering from impaired health and a disadvantageous social environment. In order to reverse the negative development of their situation, appropriate interventions have to be implemented in the society. Therefore, the aim of this study is to explore the opportunities and challenges of the impact on health and social environment that may be available in gardening with asylum seekers. It is a qualitative study, which consists of both a literature review and a case study, where participant observation has been used for the case study.
The study found several possible options for asylum seekers with a number of key themes identified, of which the health aspects are: increased mental well-being, improved physical health, reduced stress and a positive self image. For the social environment, three main categories were identified: community engagement and organisation, social inclusion and social networks. Challenges and negative effects of different nature was also found in the study, but wasn’t categorised into major themes due to lacking research material.
The conclusion is that gardening activities have the potential to improve the health and social environment of asylum seekers, if the right conditions are provided. Challenges and negative effects need to be examined further in future studies in order to obtain a more representative picture of these aspects.

Main title:Odling för asylsökande; potentiella möjligheter för en förbättrad hälsa och social miljö på asylboenden
Authors:Thornander, Louise
Supervisor:Karlen, Helena and Svensson, Sven Axel
Examiner:Lundqvist, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:odling, hortikultur, trädgårdsterapi, asylsökande, flyktingar, asylboende, hälsa, social miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5972
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5972
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2016 09:24
Metadata Last Modified:19 Oct 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics