Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Martin and Svensson, Henrik, 2016. Skaraborgsgrisen : hur fungerar en leverantörsförening?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
620kB

Abstract

En leverantörsförening är en typ av kooperativ där medlemmarna går ihop och gör affärer tillsammans för att som en större aktör kunna nå bättre resultat än de kunnat göra på egen hand. Skaraborgsgrisen är en ekonomisk förening som består av grisproducenter från Skaraborg, vilka gemensamt förhandlar med slakterier för att uppnå ett slaktpris som medlemmarna är nöjda med. Denna typ av leverantörsförening är ny på den svenska grismarknaden och Skaraborgsgrisen kan ses som en pionjär. Detta ger en spännande möjlighet att utforska ett hitintills relativt outforskat område, nämligen ett svenskt ekonomiska kooperativ bestående av grisproducenter.
Några av de vanligaste motgångarna ekonomiska kooperativ handskas med kommer bland annat i form av att medlemmarna ser till sina egna intressen istället för hela organisationens. Vikten av att samarbete som en grupp och se till gemensamma intressen blir tydlig då denna sortens samarbeten bygger på socialt kapital. Socialt kapital här definierats som mjuka värden i form av förtroende, lojalitet, motivation, kunskap och erfarenheter. När dessa delar inte står i fokus hos medlemmarna, drabbas samarbetet och organisationen på ett negativt sätt.
Studiens syfte är att klargöra varför Skaraborgsgrisen fungerar. I detta ligger även vilka incitament medlemmarna har för att hålla samman föreningen och vad de själva anser krävs för att samarbetet skall vara hållbart och fortsätta.
Datainsamlingen har genomförts med hjälp av en webbenkät som sänts ut till 26 medlemmar i Skaraborgsgrisen via e-post. Svarsfrekvensen uppgick till 73 %. Att 27 % av medlemmarna inte svarat kan bero på att vårbruk pågick förfullt i Skaraborg när undersökningen gjordes vilket är mycket tidskrävande för lantbrukarna.
Styrelseordföranden i Skaraborgsgrisen, Niklas Johansson har deltagit och svarat på frågor för att ge en större bild av hur hela Skaraborgsgrisen är uppbyggt.
Resultaten överensstämmer med teorin som socialt kapital där; förtroende, lojalitet, nöjdhet, motivation, engagemang, kunskap, information och erfarenhet alla är viktiga faktorer. Dels för att motivera ett medlemskap, dels för at mäta vikten av lojalitet och tillslut för att se vad som krävs för ett fortsatt medlemskap i det ekonomiska kooperativet.
Studiens resultat visar även att medlemmarnas incitament att gå med i föreningen från början var att få högre ersättning för sin produktion. Något som sedan ändrades då anledningen till att medlemmarna stannar kvar till största del var det ökade kunskapsutbytet.

,

A producer organization is a kind of cooperative where members join to do business as a larger customer to achieve better results than they could do on their own. Skaraborgsgrisen is a producer organization, which consists of hog farmers from Skaraborg jointly negotiating with slaughterhouses, to achieve a slaughter price that the members are pleased with. This type of association is new to the Swedish market and Skaraborgsgrisen can therefore be seen as a pioneer. Thus, not much research has been conducted in this field.
Problems arise when members see to their own interests instead of the entire organization. This type of cooperation is based on social capital, i.e. values such as trust, loyalty, motivation, knowledge and experience. When these elements are not the main focus of the members, the entire chain is challenged.
The purpose of this study is to show why the cooperation Skaraborgsgrisen is working, hence the incentives that exists for its members to stay in the organization. As well as the mebers views upon what they themselves consider necessary for making the cooperation sustainable.
The collected data was conducted using an online survey sent by e-mail to 26 members of Skaraborgsgrisen. The response rate was 73%. The fact that 27% did not respond may be due to the spring planting that is being conducted in Skaraborg, a very time consuming activity for the farmers.
The findings are in line with the social capital theory: trust between the board and the members, between the members, together with a strong sense of loyalty to the cooperative are of utmost importance. Transparency regarding increased cooperation is also available.
The results show that the members’ incentive to join the association was to get a higher compensation for their production, but the main reason for the members to remain is the increases exchange of knowledge and coherence with each other.

Main title:Skaraborgsgrisen
Subtitle:hur fungerar en leverantörsförening?
Authors:Nordström, Martin and Svensson, Henrik
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1068
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:grisproduktion, kooperativ, leverantörsförening, socialt kapital, social capital, Skaraborgsgrisen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5944
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5944
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2016 13:15
Metadata Last Modified:11 Oct 2016 13:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics