Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Marcus and Stråkander, Philip, 2016. Förändring i försäljningsstrategi hos medlemmar i Lantmännen : vad är effekten av informationsasymmetri?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

De senaste årens kraftiga prisvariationer på spannmålsmarknaden har ställt lantbrukarens försäljningsstrategi i centrum. Lantbrukaren har även fått flera sätt att prissäkra sin spannmål på. Detta har lett till ökad möjlighet för lantbrukaren att diversifiera sin försäljningsstrategi för att på så sätt sprida sina risker. Samtidigt har prisinformationen från återförsäljare minskat på senare år tack vare hårdnande konkurrens på spannmålsmarknaden. År 2011 slopade Lantmännen öppna prisnoteringar. Detta har ökat en del lantbrukares riskexponering när det kommer till försäljning av spannmål. Det finns teorier som beskriver förhållandet mellan tillverkare (lantbrukaren) och återförsäljare när det kommer till det ekonomiska värdet av informationsdelning och riskexponeringen lantbrukaren utsätts för vid bristande information. Däremot saknas studier som undersöker förändringar i lantbrukarens försäljningsstrategi som dessa faktorer kan ha orsakat. Syftet med denna studie är därför att undersöka om lantbrukare som är medlemmar i kooperativet Lantmännen har förändrat sina försäljningsstrategier på grund av att lantmännen slopade sina öppna prisnoteringar.
Studien omfattar intervjuer med fyrtio lantbrukare som är medlemmar i kooperativet Lantmännen. Urvalet av respondenter skedde slumpmässigt och de empiriska observationerna består av numerisk data som samlats in med hjälp av en intervjuguide vid intervju tillfället. Lantbrukare använder sig av olika strategier och metoder vid försäljning av spannmål. Det har därför varit väsentligt att få fallgårdar till denna studie med ungefär samma förutsättningar för att enklare kunna se till förändringar mellan år 2010 till år 2014. Årtalen är valda för att se om Lantmännens beslut att ta bort sina öppna prisnoteringar har lett till förändringar. Lantbrukarna i denna studie bekräftar att flera av de teorier som tidigare forskning tagit fram gäller vid handel av spannmål samtidigt som en del data pekar på att faktorer som teorin inte tar upp kan påverka deras försäljningsstrategi.
Studien visar på att de öppna prisnoteringarna inte har påverkat lantbrukarens försäljningsstrategi på så sätt att de har bytt strategi. Det är snarare det faktum att lantbrukaren har hanterat den ökade riskexponeringen genom att denne handlar med flera återförsäljare på marknaden idag än vad denne gjorde innan Lantmännen tog bort de öppna prisnoteringarna. Lantbrukaren är alltid på jakt efter marknadsinformation för att fatta så kloka beslut som möjligt vid spannmålshandel. De öppna prisnoteringarna uppfattades som mer betydande för mindre lantbruksföretag.

,

The purpose of this study is to examine whether or not farmers who are members of the cooperative Lantmännen has changed their sales strategies as a result of eliminated open price quotations. Via quantitative data extended with qualitative aspects, such as received during telephone interviews, the goal for the chosen method is to find relationships and statistical significance. The study includes thirty telephone interviews with people whom all are members of the Lantmännen cooperative. Limitations have been made to the years between 2009 and 2015. The study is also limited to farmers with at least 60 hectares cultivable land. As a result of the study we have found that open price quotations do not affect farmers sales strategy. An increased risk exposure, appearing with the reduced information flow that eliminating open price quotations have left behind, seems to be the major underlying factor of changing price strategy. The farmer is always looking for market information about grain trade to make wise decisions. The open quotations were perceived as more significant for smaller farmers previously.

Main title:Förändring i försäljningsstrategi hos medlemmar i Lantmännen
Subtitle:vad är effekten av informationsasymmetri?
Authors:Lindkvist, Marcus and Stråkander, Philip
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1057
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:informations asymmetri, försäljningsstrategi, Lantmännen, öppna prisnoteringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5931
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5931
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Extension
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:07 Oct 2016 14:27
Metadata Last Modified:07 Oct 2016 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics