Home About Browse Search
Svenska


Lokrantz, Malin, 2016. Risk perception and WTP in connection to radioactive substances in food products. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
874kB

Abstract

Nuclear power accidents can have severe impact on land, animals and people. The perception of risk connected to nuclear power has been a topic for research for decades. Sweden was heavily effected by the nuclear accident at Chernobyl nuclear power plant. Approximately five percent of the radionuclides that spread ended up on Swedish ground. Reindeer meet was one of the most effected food products in Sweden and large amounts had to be discarded. The purpose of this research was to look at risk perception of radioactive substances in food products and find key determinants and find the willingness to pay for potatoes and minced beef and what key determinants could be found for that. A survey was conducted with 218 respondents. The data was analysed using ordered probit model for the level of concern and ordinary least square for willingness to pay for potatoes and minced beef. Main findings were that concern was determined by age, having children, income, knowing a current policy decision, searching for food information connected to Fukushima and two interaction terms where gender interacted with using food recommendation and gender interacted with attitude towards nuclear power. Willingness to pay for potatoes were determined by age, gender, size of household and knowing the current nuclear power production in Sweden. Willingness to pay for beef were determined by age, income, attitude towards nuclear power, searching for origin on food products and knowing the current nuclear power production. The result show that, among the sample, there is a willingness to pay to avoid the risk of radioactive substances in food and that at least some, perceive a risk with radioactive substances in food. However, to be able to draw general conclusions to the population further research must be done focusing on a representative sample and the possibility of extending the questionnaire to be able to better capture the perception of risk and willingness to pay.

,

Ungefär fem procent av de radioaktiva ämnen som spreds efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 landade i Sverige. En av de mest kontaminerade livsmedelsprodukterna i Sverige var renkött vilket ledde till att stora mängder renkött kasserades. Riskuppfattning i samband med kärnkraft har varit ett hett ämne i den vetenskapliga litteraturen och betalningsvilja är en erkänd metod för att beräkna monetära värden på varor eller tjänster som inte naturligt finns på en marknad. Riksuppfattning för radioaktiva ämnen i mat i Sverige och betalningsvilja för att undvika en sådan risk är dock inte studerat. Studien tittar på riskuppfattning och betalningsvilja i samband med radioaktiva ämnen i livsmedel och kartlägger de avgörande faktorerna för riskuppfattning såväl som betalningsvilja för en märkning av potatis och köttfärs. Studien bygger på en enkät med 218 deltagare, vilka tillfrågades på väg in i två olika matvarubutiker. För att analysera svaren användes två metoder, ordered probit model och ordinary least square. Riskuppfattning förklaras av ålder, inkomst, kunskap om ett aktuellt kärnkraftsbeslut, sökning av livsmedelsinformation i samband med Fukushima och två interaktionstermer där könstillhörighet interagerar med livsmedelsrekommendationer och kärnkraftsattityd. Betalningsvilja för en märkning av potatis förklaras av ålder, könstillhörighet, hushållets storlek och kunskap om energiförsörjningsgrad från kärnkraft. Betalningsvilja för köttfärs förklaras bland annat av ålder, inkomst och kärnkraftsattityd. Denna studie visar att det kan finnas betalningsvilja för att undvika risker med radioaktiva ämnen i mat. Men för att kunna dra några generella slutsatser om riksuppfattning och betalningsvilja i Sverige behöver en större studie genomföras med fokus på ett representativt urval och med möjligheten att utöka enkäten för att bättre fånga de faktorer som interagerar med riskuppfattning och betalningsvilja.

Main title:Risk perception and WTP in connection to radioactive substances in food products
Authors:Lokrantz, Malin
Supervisor:Surry, Yves Rene
Examiner:Hess, Sebastian
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1066
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:risk perception, WTP, radioactive substances, food hazards, ordered probit model
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5916
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Consumer economics
Food contamination and toxicology
Language:English
Deposited On:05 Oct 2016 12:23
Metadata Last Modified:05 Oct 2016 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics