Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Camilla, 2016. Sambandet mellan låggradiga frambensasymmetrier och ryggens rörelse hos ridhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
600kB

Abstract

Ryggproblem är ett vanligt problem hos ridhästar men svårt att diagnostisera. För att kunna använda objektiva metoder för att mäta ryggens rörelse hos ridhästar är det viktigt att veta hur en hälta påverkar ryggens kinematik. Det finns ej så många studier inom området men en tidigare studie har visat ett samband mellan inducerad frambenshälta och ryggens rörelsemönster. I denna studie sågs bland annat en ökning av rörelseomfång för dorsoventral flexion-extension i ryggkotpelaren. Studier gällande inducerad ryggsmärta har visat lite skilda resultat, vissa har visat ett ökat rörelseomfång medan andra visat ett minskat.
Syftet med examensarbetet var att studera sambandet mellan frambensrörelseasymmetrier och ryggens kinematik hos ridhästar. Detta studerades med hjälp av det objektiva sensorbaserade rörelseanalyssystemet Xsens.
Detta arbete är en liten del i ett större projekt där man använt sig av Xsens för rörelseanalys på 60 hästar som anses friska av sina ägare men uppvisar ett asymmetriskt rörelsemönster. I detta examensarbete har data från 12 hästar med en symmetrisk samt en frambensasymmetrisk mätning valts ut för att ingå i studien. Mätningar har skett i trav på rakt spår och därefter analyserats. Mätvärden från den asymmetriska samt den symmetriska mätningen har jämförts med hjälp av t-test för att kontrollera eventuell ryggpåverkan. Man kunde påvisa en signifikant skillnad i symmetri mellan de olika mätningarnas vertikala höjdskillnader på huvudens lägsta (p=0,0002) samt högsta (p=0,037) position, mankens lägsta (p=0,033) position samt huvudets symmetriindex (p=0,028). Gällande ryggens olika rotationer kunde inga signifikanta skillnader påvisas mellan de symmetriska och asymmetriska mätningarna men den dorsoventrala flexionen hade i de flesta fall ett ökat rörelseomfång vid den asymmetriska mätningen jämfört med den symmetriska.
Resultatet från denna studie tyder på att en låggradig frambensasymmetri ej har någon signifikant påverkan på ryggens rörelsemönster caudalt om manken. För att kunna dra denna slutsats skulle ett större underlag behövas, eventuellt har hästarna för små förändringar mellan de olika mätningarna och är för få för att uppnå signifikanta resultat. Hästar som enbart visat hälta på ett ben har valts ut för att förenkla tolkningen av resultatet, det gör att hästar som har en kompensatorisk hälta försvinner. Då hästar med en primär frambenshälta och en kompensatorisk bakbenshälta får en påverkan även på bäckenets asymmetri är det troligt att dessa hästar har en annan påverkan på sin ryggkinematik.
För att gå vidare med studien kan man utföra rörelseanalys på kliniskt halta hästar med tydligare asymmetrier som kan utredas med hjälp av anestesier. På så sätt kan påverkan på ryggens kinematik före och efter bedövning studeras. Vidare studier inom området skulle vara intressanta för att utveckla en klinisk objektiv mätmetod där ryggproblem kan diagnosticeras genom ett mer direkt mått på ryggens funktion.

,

Back problems are common in horses but difficult to diagnose. The use of modern objective tools to evaluate back motion in horses is in its beginning, and it is important to question how lameness influence back kinematics. An earlier study has shown a relationship between an induced forelimb asymmetry and increased dorsoventral flexion-extension range of motion of the back. In studies of induced back pain some showed an increased range of motion while others showed a decreased range of motion.
The aim of this master thesis was to study the relationship between forelimb movement asymmetries and the kinematics of the back in riding horses. This was performed by use of the objective sensor based measuring system Xsens in horses with and without low grade lamenesses.
This master thesis is a part of a larger project that has studied movement asymmetries in 60 horses considered healthy by their owners. The Xsens methodology was used to collect movement data from the horses trotting in a straight line. Data from 12 horses with and without forelimb asymmetries were selected for further analysis. Minimal and maximal difference for the poll, the minimal difference for the withers and the symmetrical index for the poll and rotations and flexions of the back were compared using Students t-test. A significant difference between the minimal (p=0,0002) and maximal (p=0,037) difference for the poll, the minimal (p=0,003) difference for the withers and the symmetrical index (p=0,028) for the poll could be demonstrated. No significant differences could be proved for the rotations of the back between the symmetrical and asymmetrical measurement. The dorsoventral flexion for the asymmetrical trial had in many cases an increased range of motion compared to the symmetrical one.
The results from this study indicate that a low grade forelimb asymmetry does not significantly influence the movement of the back. A limitation of the study was the low number of horses and the relatively small differences between the symmetry measurements. Further, to simplify the experimental design and subsequent interpretation of the results, only horses that were asymmetrical on one limb were selected. By this selection horses with compensatory hindlimb asymmetries were excluded from the study. Because horses with primary forelimb lameness and compensatory hindlimb lameness display changes in the symmetry of the sacrum, it is likely that a proportion of horses that actually may have changed their back movement symmetry was excluded from the study. More research is needed to conclude on the use of sensorbased symmetry measurements in the description of back movements.
By analyzing clinical lame horses with more significant asymmetries before and after diagnostic analgesia the true causal relationship between back and limb movement can be proved.
Further studies are needed to develop this clinical tool for evaluating back function to diagnosing horses with back pain.

Main title:Sambandet mellan låggradiga frambensasymmetrier och ryggens rörelse hos ridhästar
Authors:Fredriksson, Camilla
Supervisor:Rhodin, Marie and Holm Forsström, Karin
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:50
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:rörelseasymmetri, frambensasymmetri, ryggrörelse, Xsens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5863
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5863
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2016 12:45
Metadata Last Modified:22 Sep 2016 12:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics