Home About Browse Search
Svenska


Forzelius, Isabelle, 2016. Tandproblem hos hundar och djursjukskötares roll avseende hundars tandhälsovård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
558kB

Abstract

Gingivit och parodontit är vanligt förekommande hos dvärghundraser och äldre hundar. Obehandlade tandproblem leder till onödigt lidande och smärta. Dessa hundar behöver hjälp på klinik för att kunna sköta sin mun- och tandhälsa. Inför en professionell tandrengöring rekommenderas en noggrann statusbedömning. Personalen behöver kunskap och utbildning för en korrekt hantering av utrustningen och under behandlingen behövs separat personal som övervakar anestesin. Tandvårdsbehandling på klinik är en bra start, men det behöver kompletteras med en långsiktig behandling av gingivit och parodontit i hemmet. Djursjukskötare kan vara en viktig del i rådgivningen efter tandsanering genom att stimulera djurägare att jobba för en bibehållen god munhälsa hos hunden. Tandborstning är den mest effektiva metoden för att förebygga av gingivit och parodontit, men dentalfoder anpassat för god tandhälsa kan vara ett komplement. Äldre tandvårdspatienter kan ha en komplicerad sjukdomshistoria som bör tas i beaktande vid tandsjukdomar och dess behandling.
Kommunikation och samspel med djurägaren är avgörande för att kunna förbättra situationen för hundar med gingivit och parodontit. Tandvård ska inte bara lindra symptom utan också hindra uppkomst av sjukdom och minska lidandet och kostnader för djurägare långsiktigt. Djurhälsovård ska se hela individen och dess djurägare för deras möjligheter och svårigheter. En djursjukskötare ska hitta lösningar som fungerar långsiktigt och sätta upp mål som är realistiska för både djurägare och patient. Djursjukskötaren har också en roll i att endast föra vidare vetenskaplig information som ska skapa trygghet hos djurägaren.
Kostnader är inte den största faktorn till minskad efterföljsamhet i djurtandvården, utan det är bristen på tydliga rekommendationer. Djurhälsopersonalens bemötande kan vara avgörande för efterföljsamheten av behandlings rekommendationer. För att ge bästa möjliga livskvalité för tandvårdspatienten bör en individanpassad behandlingsplan skapas med personlig uppföljning.

,

Gingivitis and periodontitis are common in toy dog breeds and elderly dogs. Untreated dental problems lead to unnecessary suffering and pain. These dogs need care in the clinic with their oral and dental health. A prior status assessment is important before a professional dental scaling. Staffs need knowledge and education for proper handling of the equipment and the treatment requires separate personnel supervising anaesthesia. Dental treatment at the clinic is a good start, but it needs to be complemented with a long-term care of gingivitis and periodontitis at home. The veterinary nurse can be an important part of counselling and increasing the compliance after dental procedures. Brushing teeth is the most effective way of preventing gingivitis and periodontitis, although dental diet choices can be a complement. Elderly dental patients can have a complicated medical history and that needs to be taken in consideration when treating dental disease.
Communication and interaction with the animal owner is crucial to improve the situation for dogs with gingivitis and periodontitis. Dental care will not only relieve the symptoms but also prevent disease, reduce suffering and costs for pet owners long term. Animal health care needs to see pet owners for their strengths and weaknesses. The veterinary nurse can find long-term solutions and set goals that are realistic for both pet owners and patient. The veterinary nurse also has an important role in only giving scientific information to ensure quality of care.
The biggest factor in reduced compliance in veterinary dentistry is not cost, but the lack of clear recommendations. A good attitude from the veterinary personnel can be crucial for the continued compliance of treatment recommendations. To provide the best possible quality of life for dental patients they should get an individualized treatment plan and personal follow-up.

Main title:Tandproblem hos hundar och djursjukskötares roll avseende hundars tandhälsovård
Authors:Forzelius, Isabelle
Supervisor:Hammarberg, Ann
Examiner:Edner, Anna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:06
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djursjukskötare, rådgivning, dental plack, tandsten, parodontal sjukdom, hundars tandvård, omvårdnad, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5770
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5770
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 11:33
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 11:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics