Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sara, 2016. Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
334kB

Abstract

Sjukdom och ohälsa orsakad av felaktig djurhållning är den huvudsakliga orsaken till sjukhusvistelse för fjällreptiler. Ett icke tillgodosett behov i fångenskap grundas framförallt i okunskap. Okunskapen orsakas av att rekommendationer och råd som ges kring reptiler främst baseras på erfarenhet och anekdoter med avsaknad av vetenskaplig anknytning. Nutrition är den del av djurhållningen som genererar flest fall av ohälsa. Reptilen ställer höga krav på föda och omgivande miljö för att bibehålla ett normalt ätbeteende och en fungerande ämnesomsättning.
Reptilen har näringsbehov utifrån protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler där varje enskilt näringsämne måste tillgodoses för god hälsa. Till skillnad från andra domesticerade sällskapsdjur kräver reptiler även artspecifika faktorer i sin omgivning för att möjliggöra ett normalt födointag. Exempel på faktorer är temperatur, fuktighet, ultraviolett strålning och terrariets inredning. Kalciumbrist på grund av utfodring med sallad och ryggradslösa djur är det vanligast förekommande sjukdomstillståndet då det inte tillgodoser reptilens kalciumbehov. Även tillstånd som övervikt eller utmärgling är vanligt. Övervikt orsakas framförallt av en för näringsrik föda tillsammans med för lite aktivitet medan utmärgling oftast orsakas av en stressframkallad matvägran där felaktig miljö är den största stressfaktorn. De nutritionsrelaterade sjukdomarna och ohälsan orsakas likväl av ett icke tillgodosett näringsbehov som en olämplig omgivande miljö.
Syftet med arbetet är att belysa den problematik som idag finns kring nutrition gällande reptiler i fångenskap samt uppmärksamma att vetenskapligt grundad kunskap skall appliceras. Genom vetenskapligt grundad fakta kan onödiga fall av ohälsa och sjukdom minimeras. Arbetet presenterar grundläggande fakta kring reptilers naturliga näringsbehov samt deras krav på omgivande miljö och vilka negativa följder som tillstöter om deras behov och krav inte tillgodoses. Djurhälsopersonal och djurägare är tillsammans ansvariga för att förbättra omvårdnaden och öka välfärden för reptiler i fångenskap. Målet nås genom att förebygga, upptäcka och behandla de problem som uppstår.

,

Disease and illness caused by improper husbandry is the main reason to hospitalization for pet reptiles. The most common reason why a reptile´s nutritional requirements are not met is because of a lack of knowledge. One reason to this is that recommendations and advice that are given regarding reptiles is primarily based on experience and anecdotes without scientific connection. Nutrition generates most cases of poor health because of the reptile’s high demands on food and environment for a normal food intake and metabolism.
Like other domesticated species reptiles have nutritional needs of protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals that must be met. Beyond the nutritional needs, reptiles also require specific levels of environmental factors such as temperature, humidity, radiation and interior design to allow a normal behavior. Calcium deficiency as result of a diet consisting of only salad and invertebrates is the most common reason for disease because it´s not enough to meet the reptile’s requirement. Obesity and emaciation are also two common conditions. Obesity is caused in particular for nutritious food together with little activity while emaciation usually is caused by a hunger strike caused by stress where an improper environment is the biggest source of stress. The nutritional diseases and nutritional related complications are based in an unmet nutritional need as well as an inappropriate environment.
The objective of this work is to highlight today’s problems concerning nutrition of reptiles and also to make people realize that scientifically based knowledge should be sought out. By using scientifically based knowledge can cases of unnecessary illness minimize. This essay presents basic facts about the reptile’s nutritional needs and demand on the environment as well as the following complications and diseases that could occur if these needs are not met. Animal health staff and pet reptile owners are both responsible for increasing the care and welfare of reptiles in captivity by preventing, meeting and treating the problems that arise.

Main title:Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler
Authors:Nilsson, Sara
Supervisor:Olsén, Lena
Examiner:Penell, Johanna
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:03
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:ödla, orm, nutrition, omvårdnad, djursjukskötare, inappetens, anorexi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 10:07
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics