Home About Browse Search
Svenska


Stohm, Anna, 2016. Etologi inom djuromvårdnad : djursjukskötarens roll i mötet med osäkra och rädda hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
927kB

Abstract

Syftet med arbetet är att beskriva hur djursjukskötaren på ett bra satt hanterar den osäkra och kanske rädda hunden. Fokus ligger på första mötet i undersökningsrummet. Arbetet inkluderar även hundens kommunikationssignaler och beskriver domesticeringsprocessen. Den domesticerade hunden kommunicerar med hjälp av akustiska, olfaktoriska, visuella och taktila signaler. Vilket är mycket likt dess förfader som med allt större säkerhet sägs vara vargen. Hunden har dock olikt vargen förmågan att utveckla komplexa sociala relationer med människan. De undviker konfrontation in i det sista och kommunicerar utefter det. Som djursjukskötare är det dock inte alltid möjligt att ge hunden det utrymme den söker på grund av behandlingar som behöver utföras. Det upplevs som stressande av hunden och kan trigga oönskade beteenden. Med hjälp av anpassningar i miljön, lågstresshantering och motbetingning finns det mycket att göra för att reducera de faktorer som triggar hunden. Till hjälp finns diverse olika hjälpmedel som munkorg och handduk vilket ökar säkerheten och sänker stressnivån för både patient och personal.
En enkät utformades i syfte att se hur yrkesverksamma djursjukskötare agerar vid möte med en osäker och kanske rädd hund samt för att se hur frekvent tillgängliga hjälpmedel används. Resultatet visade på att djursjukskötarna som besvarade enkäten upplever att etologi är ett viktigt ämne. Respondenterna använde vid behov de hjälpmedel som representerades i enkäten och var rörande överens om hur de skulle möta en osäker och rädd hund i undersökningsrummet. Genomgående bland fritextsvaren gällande den frågan lyftes sådant som att undvika ögonkontakt, sätta sig på huk vid sidan och att låta hunden ta första kontakten. Ett resultat som överensstämmer med den fakta som tas upp i arbetets litteraturöversikt.

,

The aim for this study was to describe how the veterinary nurse in a proper way handle the insecure and maybe fearful dog. Focus was on the first greeting in the examination room. It also includes the process of domestication, communication signals and alternatives for restraint. The domesticated dog, just as other members of the Canidae family, communicates through acoustic, olfactory, visual and tactile signals. The dog can, unlike the wolf, form complex social relationships with humans. Dogs avoid conflicts as much as possible. As a veterinary nurse it is not always possible to give dogs the possibility to avoid us, due to treatments and examinations. It increases the level of stress for the dog and can trigger unwanted behavior. By adapting the environment, practice low stress handling and counterconditioning one can reduce factors that elevate the level of stress in the dog. There are several methods for restraint to use when needed in order to handle the patient in a way that’s safer for both the animal and the personnel.
A survey was conducted with the purpose to see how working veterinary nurses act when encountered with an insecure and maybe fearful dog. The aim was also to investigate how frequently different methods for restraint and other tools for handling were used. The result showed that the veterinary nurses that answered the survey thinks that ethology is an important part of the profession. Methods for restraint and other valuable tools used to handle dogs in the clinic showed to be used frequently when needed by the respondents. They were also in agreement about how to handle and greet the insecure and fearful dog. The answers to that question included among other things avoiding eye contact, squat down at the dog’s side and letting the dog make first contact. A result that concurred with fact presented in the literature overview.

Main title:Etologi inom djuromvårdnad
Subtitle:djursjukskötarens roll i mötet med osäkra och rädda hundar
Authors:Stohm, Anna
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Nyman, Görel
Series:Kandidatarbete inom djursjukskötare kandidatprogram / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Djursjukskötare kandidatprogram
Volume/Sequential designation:2016:02
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, etologi, interspecifik kommunikation, hantering, djursjukskötare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5765
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5765
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2016 10:02
Metadata Last Modified:05 Sep 2016 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics