Home About Browse Search
Svenska


Hymnelius, Rebecca, 2016. In vino veritas : en studie om svenska vingårdar och om de svenska vinböndernas livsform. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
816kB

Abstract

Vinodling är en relativt ny jordbruksform i Sverige. Det finns spår som tyder på att vinodling har förekommit i Sverige under yngre stenåldern, men i dagens samhälle är det få som förknippar det med det kalla landet i norra Europa. Vinodling i Sverige är en utmaning på grund av landets geografiska läge och kalla klimat. Sverige har också ett alkoholmonopol vilket innebär att gårdsförsäljning inte är tillåtet, som i sin tur försvårar vinböndernas verksamheter. Denna uppsats undersöker hur svenska vinbönder började med vinodling och hur verksamheterna kring vingårdarna ser ut. Det är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med vinbönder på olika vingårdar i Sverige. Studien undersöker vilka som börjar med vinodling, deras motiv för detta samt vilka typer av verksamheter som vinbönderna driver; hobbyodling eller odling med kommersiella syften. Begreppet livsformer fungerar i studien som ett verktyg för att förstå vinböndernas verkligheter. Egenpraktiken är en livsform, och används som en del av detta begrepp för att analysera vinböndernas verksamheter och är en intressant aspekt gällande hur arbetet fungerar på vinodlingarna. En del i studien har varit att undersöka männens och kvinnornas roller inom egenpraktikens livsform där rollerna är uppdelade i två sociala strukturer; bekräftare och bemyndigad, utifrån ett genusperspektiv.

,

Wine farming is a relatively new form of farming in Sweden. Traces of it have been found originating from the Neolithic Age, but in modern society few people associate wine farming with Sweden. Wine farming is a challenge because of Sweden’s geographical location and cold climate. Sweden also has a so-called alcohol monopoly, which means that selling of wine from farms is prohibited and this is something which complicates the wine farmer’s activities. This paper examines how Swedish wine farmers initiated their vineyards and how their activities on the vineyards are run. It is a qualitative study based on interviews with wine farmers at various farms in Sweden. The study examines who starts wine farming, their motives, and which activities are run at the farm. This depends on whether or not the farm is run as a hobby project or for commercial purposes. The concept life-modes is used in the paper in order to understand farmers’ realities. “Private practice” is a term used, within the concept of life-modes, to analyze wine famers’ activities. An interesting aspect of this is how the work processes are organized within the farms. This is related to who the workers are on the farm. One aim has therefore been to investigate the men's and women's roles within the private practice. This is done based on the gender roles divided into two different social structures; confirmer and empowered.

Main title:In vino veritas
Subtitle:en studie om svenska vingårdar och om de svenska vinböndernas livsform
Authors:Hymnelius, Rebecca
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vingård, livsform, egenpraktik, ekonomiska och ideologiska villkor, genus, motiv, hobbyodling, kommersiell odling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5641
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5641
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 13:48
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics