Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Julia and Gevert, David, 2016. Ekonomisk styrning för ökat resultat : en studie av tre gårdar i riksområde ett. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lönsamheten i lantbruksföretag uppfattas som låg och vinstmarginalerna för lantbrukarna är små. De marginaler som finns måste därför utnyttjas. Vid tidigare recessioner i lantbruket har företagens överlevnadsförmåga analyserats utifrån begreppet finansiell stress. I denna studie används finansiell stress för att kunna jämföra den finansiella situationen mellan åren. Syftet med studien är att analysera vilka faktorer som påverkar ett företags ekonomiska resultat. I studien analyseras de faktorer som är väsentliga för att i positiv riktning förändra resultatet i ett företag. Dessutom diskuteras åtgärdspaket om hur resultatet kan förbättras om företagaren påverkar dessa faktorer.
Studien är genomförd i form av fallstudier med tillämpning av kvantitativ metodik då utgångspunkten är affärsredovisning från tre olika lantbruksföretag. Vilka faktorer som behöver förändras har valts ut med hjälp av Balanced Scorecard. Därefter har simuleringar genomförts grundade på affärsredovisning för att påvisa hur utfallet av dessa förändringar hade blivit.
Utöver Balanced Scorecard har även beslut-, förhandlings- och strategiteorier tillämpats. För att visa hur de olika teorierna länkas till varandra har en modell utvecklats som sedan varit en av utgångspunkterna i analysen. I denna modell ingår Balanced Scorecard som en viktig del. Resultaten av studien visar att de faktorer som har störst betydelse när ett företag vill påverka sitt resultat är de faktorer som erhålls ur Balanced Scorecards process perspektiv. Vilket betyder att företag med hög produktivitet i större utsträckning har bättre lönsamhet och lägre nivå av finansiell stress än företag med lägre produktivitet. Genom att påverka dessa faktorer kan företagets resultat förbättras väsentligt.

,

The profitability in farming business is percieved as low and the margins of profit are small. Because of this, the small margins of profit are important. This study is based on a quantitative approach combined with field studies. The main part of the data consists of business accounting from three different farm businesses. The purpose of this study is to analyze a variety of different factors to see how this will affect the result. Different factors have been choosen from a Balanced Scorecard perspective. To show how changes in the factors can affect the result we constructed a simulation model. Earlier studies have not analyzed the factor levels impact on specific farm businesses and that makes this study interesting.
Financial stress is a concept used in earlier studies to describe the viability of the companies. In this study, we use financial stress to compare the farms over several years. We will illustrate which factors are most important for the result. We will also present measures with different factors that increases the result when they improve.
The theories in this study consists of Balanced Scorecard, Decision theory, Negotiation theory and theory on financial stress. To show how these theories connect we have made a model. This model is the core in the analysis. The result of this study is that the most important factors are the ones related to the internal business process. If the farmers can improve the factors included in the internal business processes the result will increase.

Main title:Ekonomisk styrning för ökat resultat
Subtitle:en studie av tre gårdar i riksområde ett
Authors:Andersson, Julia and Gevert, David
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1008
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:finansiell stress, balanced scorecard, produktivitet, lönsamhet, strategi, förhandling, beslut, lantbruk, företag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5639
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5639
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:09 Aug 2016 13:10
Metadata Last Modified:09 Aug 2016 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics