Home About Browse Search
Svenska


Widmark, Hugo, 2016. Jämt demokrati : delaktighet, inflytande och ansvar i regionfrågan. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
494kB

Abstract

Det här en samhällsvetenskaplig och kvalitativ uppsats som vid godkänt betyg ger uppsatsför-fattaren möjlighet att erhålla en kandidat i landsbygdsutveckling. Studien handlar om besluts-processen rörande en ny regional indelning i Sverige och hur möjligheterna ser ut för med-borgare i Jämtland och Härjedalen att vara delaktiga i och utöva inflytande över den. Samt utreda hur möjligheterna ser ut för medborgarna i länen att utkräva ansvar i regionfrågan från de politiska företrädarna. Studiens material bygger främst på intervjuer med relevanta aktörer och varefter empirin analyserats utifrån begreppen demokratiideal, folkviljans förverkligande och ansvarsutkrävande.
Jämtland och Härjedalen har valts som undersökningsområde på grund av den kritik som finns där emot dels förslaget i sig om att Jämtland och Härjedalen ska ingå i en ny större region men också mot hur beslutsprocessen är utformad. Studiens resultat pekar på att när frågan hanteras som en partipolitisk angelägenhet försvårar det för medborgarna att vara delaktiga och utöva inflytande i beslutsprocessen, liksom när beslutsprocessen domineras av idealet valdemokrati. Det finns oklarheter i vilken utsträckning regionalpolitiker kan påverka beslutsprocessen och frågetecken kring om regionfrågan kommer få den uppmärksamhet som krävs för att väljaren ska kunna bli upplyst. Vilket försvårar för väljaren som vill utkräva ansvar i regionfrågan och för beslutsprocessens utformning.

Main title:Jämt demokrati
Subtitle:delaktighet, inflytande och ansvar i regionfrågan
Authors:Widmark, Hugo
Supervisor:Gossas, Markus
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:demokrati, Jämtland, Härjedalen, Indelningskommittén
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Development economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 10:06
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics