Home About Browse Search
Svenska


Backman, Susanna and Dellmark, Erika and Sundqvist, Martina, 2016. Extern revisions roll vid kreditbedömning : en studie om revisionspliktens avskaffande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
743kB

Abstract

År 2010 trädde lagen i kraft angående avskaffad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Det innebar att cirka 30% av Sveriges dåvarande aktiebolag förblev revisionsskyldiga. En undersökning som UC utförde kom fram till att de aktiebolag som hade valt bort revisionen, eller som saknade en auktoriserad redovisningskonsult fick sämre kvalitet på sina räkenskaper. Avsaknaden av revisionen påverkade även aktiebolagen genom att de fick en högre kreditrisk vid en kreditbedömning.

Vårt problem grundar sig i att mindre aktiebolag som behöver öka sitt kapital med hjälp av inlåning inte har tillräcklig kreditvärdighet och därför inte får ta lån. Inom litteraturen kring mindre aktiebolag framkommer det olika argument kring hur viktig revisionen är för att kunna kreditbedöma aktiebolag, varför vi valt att bidra med ytterligare perspektiv från kreditgivare och revisorer.

Syftet med studien är att undersöka, från kreditgivares och revisorers perspektiv, vilken roll revision spelar vid kreditbedömningen av mindre aktiebolag.

Empiri har insamlats genom intervjuer med både kreditgivare och revisorer genom mailkontakt. Vi har analyserat empirin med hjälp av både agentteorin och revisionsteorin.

Det har framkommit under studiens gång att kreditgivare lägger stor vikt till revision av ett mindre aktiebolag. De anser att revisorns roll som en oberoende tredje part som opartiskt granskat aktiebolagets räkenskaper, är viktig vid en kreditbedömning. Samtidigt har det framkommit att revisorerna själva anser att deras roll är viktig vid kreditbedömningen. I enlighet med agentteorin och revisionsteorin, kan vi se hur revisorn fungerar som en brygga mellan principalen, kreditgivare, och agenten, aktiebolaget. Revisorn minskar informationsasymmetrin och skapar legitimitet och komfort för kreditgivarna.

Vid kreditbedömningen av aktiebolag lägger kreditgivare främst vikt vid ett positivt kassaflöde samt återbetalningsförmågan, vilka vid revision är kvalitetsgranskade av revisorn. Slutligen framkom att revisionen inte var det mest betydande vid en kreditbedömning, men underlättade väsentligt för både kreditgivaren och aktiebolaget. Det framkom att i slutändan är förtroendet mellan kreditgivaren och aktiebolag det viktigaste, oavsett om aktiebolaget har revisionsgranskats eller ej.

,

Our purpose with this study has been to examine whether the revoked mandatory audit has affected the credit ratings of small businesses. The study was conducted by e-mail corresponding with our respondents to collect our empiric. Our findings suggest that the audit was not the most significant element in the process of credit rating. More important was the credit rating depending on a positive cash flow as well as the ability to pay off the mortgage. Moreover, was the trust between the owner of the business firm and the credit rator the most important factor.

Due to the time limitation we did not find the time to meet the respondents in person, which could have impact on the credibility of our study. Since the mandatory audit was revoked, it is still a new research area within Sweden, which is to contribute to the discussion with perspectives from both credit raters and auditors.

Main title:Extern revisions roll vid kreditbedömning
Subtitle:en studie om revisionspliktens avskaffande
Authors:Backman, Susanna and Dellmark, Erika and Sundqvist, Martina
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1007
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:avskaffad revisionsplikt, frivillig revision, kreditgivare, revisor, kreditbedömning, mindre aktiebolag, agentteori, revisionsteori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5509
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5509
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2016 13:29
Metadata Last Modified:04 Jul 2016 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics