Home About Browse Search
Svenska


Mevius, Sofia, 2016. Det föränderliga landskapet Ekenäs : en undersökning av historisk markförändring. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka historiska landskapsför-ändringar. Studien är en fallstudie där markförändring har undersökts i landskapet runt Ekenäs slott i Linköpings kommun från slutet av 1600-talet och fram till idag. Det som har undersökts är hur jordbruksland-skapet har förändrats över tid och vilka orsaker som ligger bakom dessa förändringar. Det empiriska materialet består av historiska kartor, hus-förhörslängder och församlingsböcker såväl som litteratur och inter-vjuer. Materialet har analyserats med hjälp av Torsten Hägerstrands te-orier om landskapsprocesser och Johan Bergs resonemang om samban-det mellan sociala förhållanden och det fysiska landskapet.
Med utgångspunkt i detta har Ekenäs odlingslandskap och dess förändringar analyserats och diskuterats. De förändringar som kan ses i Ekenäs kulturlandskap korrelerar till stor del med förändringar och ske-enden i Sverige i övrigt. Orsaker till dessa förändringar kan hittas på samhällsnivå, men även enskilda människors handlanden och beslut på lokal nivå är en viktig aspekt för att kunna förklara landskapsföränd-ringar.

Main title:Det föränderliga landskapet Ekenäs
Subtitle:en undersökning av historisk markförändring
Authors:Mevius, Sofia
Supervisor:Larsson, Jesper
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskap, kulturlandskap, odlingslandskap, historiska landskapsförändringar, historiska markförändringar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5601
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5601
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2016 08:18
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 08:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics