Home About Browse Search
Svenska


Engström, Eva, 2016. Att nyanlända till landsbygden : en studie om immigranters erfarenheter av etableringsprocessen i svenska landsbygder. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
358kB

Abstract

De senaste åren har många flyktingar kommit till Sverige och en del av dem som får uppe-hållstillstånd, i den här uppsatsen benämnda nyanlända, placeras ut i mindre orter på lands-bygden. Syftet med studien är att undersöka hur det är att komma som nyanländ till en lands-bygdsort i Sverige och vilka möjligheter och svårigheter man möter där den första tiden. Det är en kvalitativ studie som bygger på fenomenologiska intervjuer med nyanlända, deras fadd-rar och integrationssamordnaren i Mörbylånga kommun på Öland. De nyanlända har av olika anledningar begränsade möjligheter att påverka vart i Sverige de blir bosatta vilket upplevs som problematiskt. De upplever också fysisk, social och språklig isolering som blir extra stor i landsbygdens specifika kontext. Stor medial uppmärksamhet på flyktingsituationen gör att flyktingskapet blir ett stigma som påverkar relationen mellan nyanlända och andra, vilket syns särskilt tydligt i fadderrelationen. Tillsammans kan de ovanstående faktorerna bidra till en känsla av liminality, mellanrum i tillvaron, där de nyanlända ännu inte är framme utan på olika sätt fortsätter att vara flyktingar och vara på väg.

,

During the last years many refugees has come to Sweden and some of them who get residence permit, in this thesis called “new arrivals”, end up in rural areas. The aim of this study is to look into how “new arrivals” experience their first time in rural areas and what difficulties and possibilities they meet there. The thesis is qualitative and based on phenomenological inter-views with “new arrivals”, locals involved in the welcome and the integration coordinator in Mörbylånga municipality on Öland. Due to different reasons the “new arrivals” experience limited possibilities to influence where in Sweden they will settle which is considered problematic. They also experience physical, social and language orientated isolation that is amplified in the specific rural context. Big media attention on refugees creates a stigma that complicates the relation between “new arrivals” and other locals. All together the circumstances mentioned above result can contribute to a feeling of liminality - being in between different parts of life. In some ways the “new arrivals” remain “new arrivals” who not yet reached their final destination.

Main title:Att nyanlända till landsbygden
Subtitle:en studie om immigranters erfarenheter av etableringsprocessen i svenska landsbygder
Authors:Engström, Eva
Supervisor:Stiernström, Arvid and Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:flykting, nyanländ, bosättning, etablering, integration, landsbygd, Öland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5596
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5596
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:04 Aug 2016 11:51
Metadata Last Modified:05 Aug 2016 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics