Home About Browse Search
Svenska


Paulsson, Anton, 2016. Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring : en behovsanalys. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det används idag markdukar av plast baserad på fossila material inom så väl den svenska som den globala jordbrukssektorn. Dessa dukar läggs ut på marken och har till syfte att förhindra uppkomsten av ogräs. Markdukarna kräver upptagning och måste därefter skickas till återvinning eller deponi. Det är samtidigt vanligt förekommande att det blir kvar plastrester i marken trots upptagningen vilket ur miljösynpunkt inte är önskvärt. Det finns idag nedbrytbara alternativ som utesluter denna problematik. Dessa ligger dock högt i kostnad och används i liten utsträckning gentemot de fossilbaserade varianterna.

Frågan är varför de nedbrytbara alternativen inte används i större utsträckning? Denna studie försöker, genom att utröna vilka behov odlarna eftersträvar att uppfylla i och med sin användning av marktäckning, bedöma om det finns en möjlighet för introduktion av en ny eller modifierad markduk på den svenska marknaden. Studien är genomförd som en kvalitativ intervjustudie med sju stycken odlare som använder sig av marktäckning. För att analysera intervjusvaren används grundad teori.

Slutsatserna i arbetet visar på att det finns ett utrymme för en ny nedbrytbar markduk på den svenska marknaden och att respondenterna är villiga att betala mer för en sådan produkt. Vidare finns det möjlighet att integrera ytterligare funktioner såsom näringstillförsel till grödorna vid nedbrytning för att ytterligare öka efterfrågan av en ny produkt.

,

The use of plastic mulch films is common both within Swedish and global agriculture. They are placed on the ground in order to, among several uses, prevent weeds from growing. These films are often based on non-renewable materials and need to be removed from the fields after use. Even after removal it is common that plastic residues are left in the field, which is unwanted from an environmental perspective. There are degradable alternatives available that cancel out these problems. However, these alternatives are quite costly and are used only in a small scale compared to the non-renewable alternatives.

The question is why the degradable alternatives are not used more frequently? This study seeks to determine if there is a possibility for a new or modified product to enter the Swedish market. The study seeks to answer this by identifying the needs that the users seek to fulfill by their use of the mulching films. The study is conducted through qualitative interviews with seven farmers that use mulching films. Grounded theory is used to analyze the respondent’s answers.

The result shows that there is a demand for a bio based degradable mulching film on the Swedish market and that the respondents are willing to pay more for such a product. There is also a possibility to integrate further functionality into the films, for example the ability to release nutrients during the degradation process.

Main title:Biobaserad marktäckning i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring
Subtitle:en behovsanalys
Authors:Paulsson, Anton
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:171
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:biomaterial, bioinnovation, plast, frilandsodling, marktäckning, kulturtäckning, Plasticulture, Mulching, Plastic, Bioinnovation, Biobased, Cultivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5552
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5552
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Soil cultivation
Language:Swedish
Deposited On:11 Jul 2016 12:43
Metadata Last Modified:11 Jul 2016 12:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics