Home About Browse Search
Svenska


Anderberg, Andrea, 2010. Kungsbackas norra entré. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img] PDF
211MB
[img] PDF
55MB

Abstract

Kungsbacka stad står inför en omfattande expansion. Kommunens vision är att staden skall växa och i framtiden präglas av en mer urban och förtätad stadsbild. Detta kommer att resultera i konsekvenser för stadens fysiska form men också för Kungsbackas infartsleder som alla utgör ett viktigt inslag i stadens arkitektur (Kungsbacka kommun 2009).

’Kungsbackas norra entré,’ är ett arbete utfört på uppdrag av Kungsbacka kommun avdelningen för Teknik. Arbetet behandlar Kungsbackas norra infartsled, Arendalsleden – Varlavägen, men presenterar även generella riktlinjer för stadens övriga infartsleder.

Gestaltningsförslaget baseras på slutsatser och ställningstaganden från genomförda analyser och litteraturstudier. Ortsanalysen förmedlar en övergripande bild av Kungsbacka. I sekvensanalysen studeras sträckan mer ingående genom att sträckan delas upp i sekvenser och noder. Slutsatser från analysen presenteras i en SWOT-analys. Analysmetoden utgör ett viktigt redskap för den fysiska gestaltningen av vägen och dess närområde då denna identifierar eventuella värden, brister, möjligheter och hot i anslutning till vägen och dess närområde.

Inspiration till gestaltningen har hämtats från det omgivande halländska landskapet. Gestaltningsförslaget präglas av lågmälda lösningar. Det kan handla om att upprätta ett skyltprogram, komplettera med ny belysning och iscensätta omgivande landskap, plantera en allé, återställa utblickar, öka tryggheten för cyklister och fotgängare och så vidare. I andra fall handlar det om att ta ett större grepp på omgivande landskap genom kraftfulla trädridåer som bidrar till ett mer välkomnande möte vid Kungsbackas norra infartsled. Målsättningen är att gestaltningen skall underlätta orienterbarheten och på ett logiskt sätt knyta ihop landsbygden med staden, med stigande intensitet och mer urban prägel ju närmare stadskärnan man kommer.

Förhoppningen är att gestaltningsförslaget skall utgöra riktlinjer för det fortsatta arbetet med stadens entréer och därmed verka för en helhet i gestaltningen av Kungsbackas infartsleder.

Main title:Kungsbackas norra entré
Authors:Anderberg, Andrea
Supervisor:Bucht, Eivor
Examiner:Wingren, Carola
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsarkitektur, Kungsbacka, vägarkitektur, stadsentré, ortsanalys, sekvensanalys, SWOT-analys, generella riktlinjer, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-172
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2010 12:42
Metadata Last Modified:28 Feb 2013 09:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics