Home About Browse Search
Svenska


Molin Björkdahl, Josefin, 2016. Kan hanteringsövningar förebygga stress vid slakt av får : och förbättra djurvälfärden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
296kB

Abstract

Får kan hållas på en mängd olika sätt, och varje produktionstyp har sina djurvälfärdsmässiga
fördelar och brister. I många delar av världen ökar en typ av fårhållning som benämns som
extensiv. Dessa djur går ute och betar stora delar av sitt liv. Motsatsen är de intensiva feedlotsystem
som dominerar i andra delar av världen, där djuren hålls installade hela livet utan
tillgång till bete.
Djurvälfärd har en bred definition som både innefattar tillgång till en rad positiva faktorer
såsom föda, vatten och komfortabel levnadsmiljö, och frånvaron av en del negativa
komponenter som smärta och stress. En god djurvälfärd skall enligt lag kunna säkerställas i
hela produktionsledet från uppfödning till slakt, oavsett produktionstyp. Det går att observera
en trend mot allt mer medvetna konsumenter som efterfrågar produkter från djur som haft ett
bra liv. Det är, som ett led i arbetet för en god djurvälfärd, önskvärt att reducera alla former av
stress i samband med djurhållning och slakt. Dessutom blir produktionen högre och
köttkvaliteten bättre.
Får är flyktdjur, och de stressas av sådant som de uppfattar som potentiella rovdjur. Andra
identifierade stressutlösande faktorer för får är isolation från flocken och exponering för nya
objekt. Forskare har kunnat visa att det genom träning av får, går att minska stress under
djurhållningen. Vissa moment som annars skulle ha utlöst stress går att vänja fåren vid, och i
försök har forskare även kunnat få får att börja förknippa normalt sett stressande moment med
något positivt, om de får en giva spannmål i samband med exponering för momentet.
Möjligheten att träna får kan även tillämpas för de moment under slakten som normalt utlöser
stress. Får transporteras vanligtvis till ett slakteri i djurtransport, och bedövas sedan med el
inför slakt. Exempelvis kan nya objekt som eltången och transportbilen introduceras för djuren
i förväg.
Förutsättningarna att tillämpa träning beror helt och hållet på hur djuren hålls. Gememsamt
för all typ av fårhållning är att det i storskaliga system erbjuds mindre interaktionsmöjligheter
mellan får och människa. I dessa system krävs större anpassningar för att kunna implementera
träning. Inom småskalig fårhållning, som helt dominerar i Sverige, finns däremot goda
förutsättningar, och genom att använda träning som ett redskap för att reducera stress i
samband med slakt erbjuds möjligheter till ökad djurvälfärd inom svensk fårhållning.

,

Sheep are kept in various ways, and all production systems for sheep have their advantages
and disadvantages. In some parts of the world, there is an increase in production systems
called extensive production. This is where the sheep live comparably natural lives out on
fields most of their lifetime. The contrary production system is called intensive production
where the sheep are kept in barns or large outdoor pens with no possibility to graze.
Animal welfare has a broad definition which includes access to a number of positive key
factors, such as food, water, living conditions and conspecifics. It also includes the freedom
from many negative factors, such as illness, pain and distress. The Swedish law requires a
certain level of animal welfare should be maintained in all animal production. A trend towards
increased awareness of animal welfare has been observed amongst consumers as well as a
demand for animal products from animals that has had a good life. As a step towards good
welfare for the animals it is desirable to reduce all sort of stress in production and slaughter.
Reducing stress also leads to increased productivity and improved meat quality.
Sheep are flock animals who rely strongly on flight instincts to escape predators. Everything
that is perceived to be a predator causes stress in sheep. Novel objects and isolation from the
flock has also been identified as stress inducing. Research has shown that it is possible to
reduce stress in sheep production through training the sheep. Through gentle introduction,
sheep can become used to some handling procedures that otherwise causes stress. By food as
a reward, sheep can learn to associate a potentially stressful situation with something positive.
The possibility to reduce stress in sheep through this kind of training can also be used in
slaughter situations. Transportation to the abattoir and the electric equipment when stunning
sheep are examples of stress inducing processes during slaughter. These could be gradually
introduced to the animals prior to slaughter.
The possibility to implement training, as a part of daily routines on a farm, vary depending on
how the sheep are kept. In small scale sheep production, such as the one that dominates in
Sweden, we have good conditions for training sheep. By using training as a tool to reduce
stress, animal welfare could be increased in the Swedish sheep population.

Main title:Kan hanteringsövningar förebygga stress vid slakt av får
Subtitle:och förbättra djurvälfärden
Authors:Molin Björkdahl, Josefin
Supervisor:Berg, Lotta
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:60
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:djurvälfärd, slakt, stress, får, animal welfare, slaughter, sheep
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6063
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6063
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2016 09:31
Metadata Last Modified:09 Nov 2016 09:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics