Home About Browse Search
Svenska


Mayer Stenberg, Julia, 2016. Stressade hundar på veterinärkliniken : hur man förebygger och minskar stressen för en ökad välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Det kommer många hundar till veterinärkliniker varje år och både hund och ägare kan uppleva det som en stressande situation. En stressad hund kan lätt bli aggressiv och personalen som hanterar hunden kan bli skadad. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka frågeställningarna hur man ser på hunden att den är stressad samt vilka metoder det finns för att minska stressen för hundar på kliniken. Även att diskutera för-och nackdelar med de olika metoder som finns.
Det finns flera sätt att mäta stress. Antingen med hjälp av fysiologiska indikatorer, som hjärtfrekvens och kortisolnivå, eller med beteendeindikatorer. I denna litteraturstudie fokuserar vi på beteendeindikatorerna. Det är viktigt att tidigt kunna tolka hundens signaler och se på dess beteende om den är stressad. Tidiga beteendeindikatorer på stress är subtila men går att se, det kan vara att hunden vänder bort huvudet, slickar sig om munnen eller gäspar. Dessa lugnande beteenden utför hunden innan den visar mer tydliga signaler, som att kura ihop sig. Om inget hjälper kan hunden gå över i aggressiva beteenden som att den morrar och visar tänderna. Till sist kan den bitas. Om vi kan tyda dessa tidiga beteendeindikatorer så finns det flera sätt att göra hunden tryggare i miljön, både förebyggande och på undersökningsbordet.
Förebyggande kan vara att sätta upp skärmar i väntrummet så hunden inte behöver bli stressad direkt när den kommer till kliniken. Djurägaren kan även hjälpa till och träna på undersökningar hemma innan hunden kommer till kliniken så att hunden är van att bli hanterad. Väl i undersökningsrummet finns ”low stress handling” metoder som veterinären kan använda sig av för att underlätta situationen för hunden, t.ex. genom att hälsa på hunden från sidan istället för uppifrån samt hålla hunden på ett sätt som minskar stressen är att föredra. Att belöna hunden på kliniken i form av hundgodis visar sig vara effektivt för att minska stressen hos hundar. Det finns dock en del veterinärer som är oroliga för komplikationer med den metoden. Komplikationer kan vara att hundar blir överviktiga. Om hunden är allergisk eller om hunden ska sövas är många veterinärer oroliga för aspirationspneumoni (AP). I denna artikel diskuteras dessa komplikationer och de flesta går att lösa. Aspirationspneumoni är det som orsakar mest oro hos veterinärer, en del nyare studier menar dock att en stressad hund som får hundgodis innan sedering kan ge motsatt effekt. Det verkar troligt att en hund som är stressad precis innan anestesi har lättare att utveckla aspirationspneumoni än en lugn hund.

,

Many dogs visit the veterinary clinic every year. For many dogs and their owners it is a stressful experience because the dog gets anxious. A stressed dog can easily become an aggressive dog and the handlers could get hurt in the process. The purpose of this article is to determine what a stressed dog looks like and examine different methods to use at the clinic to reduce stress and discuss their pros and cons.
There are several ways to measure stress. There are physiological indicators like heart rate and cortisol level as well as behavioural indicators. This article will mostly focus on the behavioural indicators. It is important to be able to recognize the early indicators of stress, they are usually subtle but with practice they get easier to interpret. Examples of the early indicators are nose licking, yawning or that the dog is turning its head away. If the threat doesn’t disappear the dog will show more apparent signs like crouching. If that does not help it may try more aggressive behaviours like growling and showing its teeth. As a last resort it will bite. If we are able to pick up on the early signs there are multiple ways to make the dog feel safer in the environment. This can be accomplished by using methods both preventive as well as during the exam.
One preventive measure can be to put up screens in the waiting room so the dog won’t get stressed by looking at other dogs on arrival to the clinic. The owner can also get the dog used to the examination at home before it gets to the clinic. In the exam room the practitioner can use “low stress handling” methods to reduce the stress for the dog. One way of reducing stress is greeting the dog sideways instead of leaning over it, which can seem threatening to the dog. Rewarding the dog with treats is also an effective way to reduce stress. There are some concerns with this method; some dogs may be allergic to certain types of treats or they may be overweight. If the dog is to be sedated later veterinarians express concerns about aspiration pneumonia. This article will discuss these complications and show that most of them are solvable. Aspiration pneumonia cause most concerns with veterinarians, though more recent studies show that feeding treats may have the opposite effect. It seems to be possible that if a dog is stressed before anaesthesia it will be more likely to develop aspiration pneumonia than a dog that is calm.

Main title:Stressade hundar på veterinärkliniken
Subtitle:hur man förebygger och minskar stressen för en ökad välfärd
Authors:Mayer Stenberg, Julia
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:57
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:hund, stress, veterinärklinik, positiv förstärkning, aspirationspneumoni, dog, veterinary clinic, counterconditioning, aspiration pneumonia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5405
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5405
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2016 15:49
Metadata Last Modified:23 Nov 2016 15:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics