Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ida, 2015. Behaviour and heart rate in sheep when herded by Border collies with different background. Second cycle, A2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sheepdogs have been used for a long time as a tool in the management of the sheep. However in recent years, the interest in herding has increased as a hobby which led to a debate which resulted in the Swedish Sheepdog Society issued guidelines on how the training of the dogs should be conducted with respect to the welfare of the sheep. The tendency the sheep have to flock when in presence of a predator is used when using sheepdogs. If a predator approaches, the conduct of the sheep also changes by that they become quieter, they urinate and defecate more and they can also stomp in the ground or attack. They can also take refuge in a protected location. There are breed disparities in how far the different breeds of sheep escape and how long it takes for them to recover and start behaving relaxed again, where intensely bred breeds have shorter recovery period. Physiological indicators of that the sheep is experiencing stress, can be elevated cortisol levels and increased heart rate. The aim of this study was to investigate how the behaviour and heart rate of sheep were affected by being moved by trained familiar and unfamiliar sheepdogs.

In this study, three focal sheep in a group of six sheep and ten different dogs were used, three of which were the sheep owners’ dogs. The sheep and dogs' behaviour was monitored by a digital video camera when they interacted. One sheep was fitted with a heart rate monitor (Polar Equine RS800 G3) to be able to measure heart rate which later was analysed using the program Polar ProTrainer 5. Two different moments were performed, a gathering and a shed. The recordings of the behaviours were analyzed using The Observer XT ®, version 11.0. During the analysis the herding was divided into five phases; before the outrun, the lift, the herding where the sheep and dog interacted, when the dog left the sheep and after the dog left the sheep. The behaviour of the sheep was then recorded to see how it changed during the different phases. Both the behaviour and the heart rate were studied with regard to the differences between the dogs; familiar or not, the age of the dog and if the dog was loose- or strong-eyed.

During both the gathering and the shedding, the sheep galloped more when in contact with the unfamiliar dogs. The sheep watched the unfamiliar dogs after the gathering but after the shed they watched the familiar dogs more. The mean heart rate 200 seconds after the dog left the sheep at a gathering was 108.1 beats per minute and after a shed the heart rate was 124.5 beats per minute. The shed also resulted in the highest peak heart rate of 229 beats per minute. The conclusion of this study is that there seem to be differences in how dogs with different background but also with similar background, affect the sheep. The most important thing seemed to be how the dog behaved towards the sheep, not if the sheep was familiar or not, as well as if the dog was loose-eyed or strong-eyed and the age of the dogs. Calm dogs resulted in calm sheep. The behaviour and the heart rate of the sheep indicate that they got more stressed by the shed.

,

Vallhundar har under en lång tid använts som ett arbetsredskap i den dagliga hanteringen av fåren, men på senare år har intresset för vallning ökat som en hobby. Detta ledde till en debatt som resulterade i att Svenska Vallhundsklubben gav ut riktlinjer med avseende på träningsobjektens välfärd och hur träning av hundar skall gå till. Vid vallning utnyttjas fårens tendens att samla sig i en flock när de kommer i kontakt med rovdjur. Om en predator närmar sig förändras också fårens beteende genom att de blir tystare, de urinerar och defekerar mer och de kan också stampa i marken eller gå till anfall. De kan också ta tillflykt till ett skyddat ställe. Det finns rasbundna skillnader i hur långt olika fårraser flyr och hur lång tid det tar för dem att återhämta sig och börja bete sig avslappnat igen där hårt avlade raser har kortare återhämtningsperiod. Fysiologiska indikatorer på stress kan vara förhöjda kortisolvärden och ökad hjärtfrekvens. Syftet med denna studie var att studera hur fårens beteende och hjärtfrekvens påverkades när de vallades av tränade border collies, där vissa var bekanta och andra obekanta för fåren.

I denna studie användes tre fokalfår i en grupp på sex får och tio olika hundar, varav tre var fårägarens hundar. Fårens och hundarnas beteenden dokumenterades med hjälp av en digital videokamera när de interagerade och ett får utrustades med en pulsmätare, Polar Equine RS800 G3, för att också kunna mäta hjärtfrekvensen som sedan togs fram med hjälp av programmet Polar ProTrainer 5. Två olika moment utfördes vid separata tillfällen, en hämtning av gruppen med sex får och en delning där gruppen separerades i två mindre grupper. Filmerna analyserades sedan i Observer XT ®, version 11.0. Under analysen delades de olika momenten upp i olika avsnitt; före utgång av hunden, hundens upptag, flyttningsmomentet där får och hund interagerade, när hunden lämnade fåren och efter att hunden lämnat fåren. Sedan studerades hur fårens beteende förändrades i de olika avsnitten. Fårens beteende och hjärtfrekvens studerades också med avseende på de olika hundarnas egenskaper; bekanta eller obekanta, hundens ålder och om hunden stirrade på fåren (eng. eyeade) eller kroppsvallade.

Under både hämtningen och delningen galopperade fåren mer när de vallades av obekanta hundar. Fåren tittade mer på de obekanta hundarna under hämtningen men vid delningen tittade de mer efter de bekanta hundarna. Medelvärdet för hjärtfrekvensen 200 sekunder efter att hunden lämnat fåren var för hämtningen 108,1 slag per sekund och efter delningen var hjärtfrekvensen 124,5 slag per sekund. Delningen resulterade även i den högsta hjärtfrekvensen på 229 slag per sekund. Slutsatsen av denna studie är att det fanns skillnader i hur hundar med både olika bakgrund men också med samma bakgrund påverkade fåren och den viktigaste skillnaden i hur fåren reagerade på hunden var hundens eget beteende. En lugn hund gav lugna får. Fårens beteende kopplat till hjärtfrekvensen indikerade också att de kände sig mer stressade av att bli delade.

Main title:Behaviour and heart rate in sheep when herded by Border collies with different background
Authors:Andersson, Ida
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:643
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:behaviour, border collie, herding, sheep, sheepdog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5369
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5369
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:20 May 2016 13:54
Metadata Last Modified:20 May 2016 13:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics