Home About Browse Search
Svenska


Stolzenberg, Sandra, 2016. Stress hos katter vid veterinärbesök. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
218kB

Abstract

Upplevd stress hos både katt och kattägare i samband med klinikbesök har ett stort samband med
hur ofta katten tas till veterinären. Regelbundna besök hos veterinär, både förebyggande och tidigt
under sjukdomsförloppet kan ge en bättre livskvalitet och längre livslängd hos våra husdjur. Trots
detta är det många kattägare som på grund av stress undviker att ta sina katter till veterinären om
det inte är absolut nödvändigt. Skäl till att stress upplevs i samband med veterinärbesök kan vara
transport till kliniken, miljön och personalens hantering av katten. Stressorer för katt kan innefatta
till exempel oljud, nya upplevelser, otrygg miljö och onaturliga sociala situationer. Reaktioner på
stress kan vara både fysiologiska och beteendemässiga och vid kortsiktig stress är de fysiologiska
parametrarna mest pålitliga indikatorer. Vid mätning av de fysiologiska parametrarna vid
undersökning under stress kan ett falskt resultat ses. Det finns flera åtgärder att vidta för att minska
stressen i samband med klinikbesöket, det kan handla om utformningen av klinikmiljön,
personalens beteende och förståelse för kattens situation. Vet man vilka situationer som skrämmer
katten är det lättare att förebygga och undvika dem. Att utforma en kattvänlig miljö kan ge trygghet
både för katten och för ägaren. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad man som
kattägare kan göra för att minska stressen för katten i samband med veterinärbesöket, samt vad
kliniken kan göra för att förebygga stress hos sina kattpatienter med ägare.

,

The experience of stress for both the cat and it´s owner visiting the veterinary clinic is correlated
with the frequency of visits. Regular visits at the clinic, to prevent disease or early in the
progression of disease can give a higher quality of life and also make it longer. Despite this, there
are many cat owners that only takes the cat to the clinic in case of emergency. The experience of
stress can depend on various things, such as the transportation of the cat to the clinic, the
environment and how the staff handle the cat. Stressors can be noises, unsecure environment and
unnatural social situations. The reactions of stress can be physiological or behavioural, and short
time stress is best measured with physiological parameters. There are several steps to take, to
minimize the stress during the visit at the clinic. It can be the design of the environment at the
clinic, how the staff understand and handle the cat. If you recognize what scares the cat, it´s easier
to prevent and avoid those situations. To design an environment that is cat-friendly can make the
cat and owner feel secure.

Main title:Stress hos katter vid veterinärbesök
Authors:Stolzenberg, Sandra
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:77
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Katt, stress, beteende, Cat, feline, stress, behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5360
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5360
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Additional Information:RM
Deposited On:20 May 2016 09:30
Metadata Last Modified:08 Jun 2016 12:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics