Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Emma, 2016. Tillgången på födoresurser för pollinerande insekter i det skånska odlingslandskapet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

En litteratursökning har genomförts i syfte att kartlägga vilka födoresurser de pollinerande insekterna har att tillgå i det skånska odlingslandskapet. För att kunna ta reda på det beskrivs de grödor som odlas i Skåne och behöver eller gynnas av insektspollinering. Även insekterna som pollinerar dem och varför pollinering är viktigt beskrivs. Det finns många åtgärder att göra för att insekterna ska få tillgång till pollen och nektar under hela säsongen. Några av de möjliga åtgärderna är blomsterremsor, naturlig succession, naturliga biotoper, fröodling, mångfaldsträda och bevarande av blommande växter i landskapet som alla tas upp i arbetet. Det finns växter som är extra gynnande för insekterna de kallas biväxter och beskrivs i arbetet. Anledningen till att de uppskattas är ofta för att de tillhandahåller gott om pollen och nektar som är insekternas huvudsakliga föda. Med hjälp av dessa växter kan man skapa biotoper i landskapet antingen i fält eller på obrukad mark för att gynna insekterna.
Detta arbete kommer beskriva hur man kan göra dessa förändringar.

,

A literature search has been made to identify which food resources pollinating insects have access to in Skånes farmland. In order to find that out a description of the crops grown in Skåne and the need or benefit from insect pollination has been made. The insects that pollinate them and why pollination is essential is also described. There are many ways to improve the food resources for the insects throughout the season. Some of the possible actions are flower strips, natural succession, natural habitats, seed growing, diversity fallow and conservation of flowering plants in the landscape, they are all included in the paper.
There are plants that are particularly favorable for the insects they are called “biväxter” and they are described in the paper. They are often appreciated because they provide plenty of pollen and nectar witch is the insect´s main food. With the help of these spices you can create habitats in the landscape either in the field or on uncultivated land for the benefit of the insects. This paper will explain how to do that.

Main title:Tillgången på födoresurser för pollinerande insekter i det skånska odlingslandskapet
Authors:Håkansson, Emma
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:biologisk mångfald, pollinering, skånskt jordbruk, biväxter, pollinerande insekter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5296
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2016 11:30
Metadata Last Modified:26 Apr 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics