Home About Browse Search
Svenska


Ivarsson, David, 2016. Stadsodlingens potential i Malmö stad : en bedömning av Malmö stads möjligheter att bli självförsörjande på grönsaker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
375kB

Abstract

Detta arbete är en analys av stadsodlingens potential i Malmö utifrån tre aspekter: stadsodlingens bidrag till en hållbar utveckling, Malmös möjligheter till självförsörjning på grönsaker och stadsodlingens ekonomiskaförutsättningar.
Stadsodlingens bidrag till en hållbar utveckling kan delas upp i sociala och ekologiska faktorer. De social faktorerna är väl dokumenterade och inkluderar bland annat ökad integration, ökad trygghet och en bättre hälsa. Den mest framstående av de ekologiska faktorerna är stadsodlingens bidrag till att minska stadens ekologiska fotavtryck. Generellt går det att säga att icke-kommersiella stadsodlingar framför allt bidrar till att öka den sociala hållbarheten medans kommersiella stadsodlingar huvudsakligen bidrar till en ökad ekologisk hållbarhet.
Malmös möjligheter till självförsörjning är beräknad genom att statistik för svensk grönsakskonsumtion kombinerats med statistik för genomsnittliga skördar samt tillgängliga ytor i Malmö. Bedömningen visar att det skulle räcka med att 5% till 14% av åkermarken i kommunen användes till grönsaksodling för att staden skulle uppnå fullständig självförsörjning. Studien visar också att mellan 13% och 25% självförsörjning på grönsaker skulle kunna uppnås på de mer centralt belägna ytor som funnits odlingsbara. Dessa beräkningar är utförda både utifrån nuvarande grönsakskonsumtion och den rekommenderade grönsakskonsumtionen. Beräkningarna inkluderar också både genomsnittliga grönsaksskördar i Skåne och höjda skördar enligt biointensiva principer.
Analysen av stadsodlingens ekonomiska förutsättningar inkluderar en genomgång av existerande organisationsformer samt en undersökning av marknaden för stadsodlade grönsaker. Det finns i dagsläget endast ett fåtal studier av marknaden för stadsodlade grönsaker. De studier som finns visar att de flesta stadsodlingsföretag är små och sysslar med intensiv odling med låg mekaniseringsgrad. Utifrån existerade studier av marknaden för stadsodling framstår kommersiell grönsaksodling i Malmö som potentiellt lönsam.

,

This thesis is an analysis of urban agriculture and it's potential for the city of Malmö. The three main aspects of this analysis is: urban agriculture's potential contribution to a sustainable development, Malmö's possibilities for self sufficiency in vegetables and the economic conditions for urban agriculture.
The contribution of urban agriculture towards a sustainable development can be divided into two main aspects: social and ecological factors. The social factors are well documented and consists of, among other things, better integration, a safer environment and better health. The most distinguished of the ecological factors is the contribution towards a smaller ecological footprint for the city. In general non- commercial urban agriculture mainly contribute towards a socially sustainable development while it's commercial counterpart mainly contributes towards ecological sustainability.
Malmö's possibilities for self-sufficiency in vegetables were calculated by combining statistics for Swedish vegetable consumption with average yields and possible agricultural land in the municipality. These calculations show that dedicating between 5% and 14% of the agricultural land in the municipalitywould be sufficient to cover the vegetable consumption of the entire city. The study also shows that a self-sufficiency degree of 13% to 25% could be reached with only farming the more centrally located plots of land that are deemed farmable. These calculations are made using both current and recommended vegetable consumption. Calculations also includes data from both current vegetable yields from the region and yields adjusted to be in line with the higher yields possible with bio-intensive methods.
The analysis of the economic conditions for urban agriculture includes an examination of existing forms of organization for urban agriculture as well as an
evaluation of the market for urban agriculture. At the point at which this thesis is written only a few studies of the market for urban agriculture are made. The studies that are made show that urban agriculture-businesses are generally small companies that perform intensive agriculture on small plots. Judging from existing studies commercial urban agriculture has the potential of being a lucrative business in Malmö.

Main title:Stadsodlingens potential i Malmö stad
Subtitle:en bedömning av Malmö stads möjligheter att bli självförsörjande på grönsaker
Authors:Ivarsson, David
Supervisor:Mogren, Lars and Held, Andrea
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:stadsodling, hållbar stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Protection of plants - General aspects
Agricultural machinery and equipment
Food science and technology
Food processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2016 10:06
Metadata Last Modified:26 Apr 2016 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics