Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Anna, 2016. Möjligheter att undvika äppleskorv (Venturia inaequalis) i äppelodling. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
803kB

Abstract

Äppleskorv orsakas av svampen Venturia inaequalis och är en av de allvarligaste sjukdomarna i äppelodling. Vid angrepp kan äpplena bli osäljbara vilket är förödande för odlare. I detta arbete redogör jag för olika strategier att undvika äppleskorv. Arbetet är en litteraturstudie och frågan som ställs är ”Vad finns det för olika möjligheter att undvika skorvangrepp i svenska äppelodlingar?”
Svaret på frågan om hur man kan undvika äppleskorv handlar om odlingsteknik, odlingsprognoser/skorvvarning och växtförädling. Odlingsteknik innebär att välja rätt odlingsplats, välja motståndskraftiga/resistenta sorter, beskära träd, tänka på näringstillförsel, och sanering av infekterade blad. Odlingsprognoser/skorvarning hjälper odlare att se när risken för skorvangrepp är som störst, så att användning av fungicider kan minimeras. Växtförädling av nya sorter är viktigt för att odlare skall kunna välja bra, motståndskraftiga sorter att odla.
Att hitta nya alternativ till fungicider som har mindre negativ miljö- och humanpåverkan är viktigt för framtiden då det är omöjligt att helt sluta bekämpa äppleskorv. Detta på grund av att resistensbrott lättare inträffar om svampen har chans att uppförökas vid obesprutade, mer mottagliga äppleträd och därefter kunna attackera även den resistenta sorten. Även på grund av att fungicider som används mot äppleskorv motverkar andra svampsjukdomar.

,

Apple scab is caused by the fungus Venturia inaequalis and is one of the most serious diseases in apple cultivation. If apples are infested they are unmarketable which is devastating to growers. In this work, I investigate which strategies farmers can use to avoid apple scab. The work is a literature and the question how being asked is: "What are the different options to avoid scab infestation in Swedish apple orchards?"
The answers to the question of how to avoid apple scab is about cultivation technology, crop forecasting/scab warning and plant breeding. Cultivation technology means choosing the right cultivation site, select resistant varieties, crop the trees, and think about nutrition and sanitation of infected leaves. Cultivation forecast/scab warning helps growers to see when the risk from scab is large, so that the use of fungicides can be minimized. Plant breeding of new varieties is important for growers to be able to select good resistant varieties.
To find new alternative to fungicides which have less negative environmental and human impacts are important for the future since it is impossible to completely stop spraying against apple scab. This is because resistances breaks downs easier occurs if the fungus has the chance to be increased at unsprayed, more susceptible apple trees and then be able to attack even the resistant variety. Also, because the fungicides used against apple scab are effective to other fungal diseases.

Main title:Möjligheter att undvika äppleskorv (Venturia inaequalis) i äppelodling
Authors:Lundström, Anna
Supervisor:Persson Hovmalm, Helena
Examiner:Gustavsson, Larisa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:äppleskorv, Venturia inaequalis, odlingsteknik, skorvvarning, äppelförädling, kaliumbikarbonat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5292
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Forestry production
Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2016 09:41
Metadata Last Modified:25 Apr 2016 09:41

Repository Staff Only: item control page