Home About Browse Search
Svenska


Walldén, Moa, 2016. Skogsarbete i björnområde : en pilotstudie om arbetsmiljöfrågor. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
797kB

Abstract

Syftet med den här studien var att undersöka skogsarbetares oönskade möte med björn ur ett arbetsmiljöperspektiv. Till följd av ett framgångsrikt bevarandearbete har antalet brunbjörnar i Sverige successivt ökat för att nu uppgå till cirka 2800 individer. Populationens tillväxt har medfört en ökad risk för oönskade möten mellan människa och björn. Personer som arbetar i skogen löper en förhöjd risk då de dagligen vistas i björnens hemmiljö. Resultaten från denna studie visade att risken för en skogsarbetare att bli skadad av björn är liten. Trots det indikerade enkätundersökningen att den yngre och mindre erfarna gruppen av skogsarbetare upplever en viss oro för möte med björn. Intervjuer med arbetsgivare visade att beredskapen att bemöta denna oro är begränsad och det saknas ett systematiskt arbetsmiljöarbete inriktat på risker associerade med vilda djur. Här handlar det emellertid inte enbart om att minimera anställdas risk för fysiska skador till följ av en konfrontation med björn. Utmaningen ligger snarare i att hantera en eventuell oro inför sådana händelser, där framtida forskning beträffande upplevd rädsla för rovdjur är av stor vikt.

,

The aim of this thesis was to analyse forestry workers unwanted encounters with bears from an occupational safety and health perspective. Due to a successful conservation work, the brown bear population in Sweden has gradually increased and now amounts to around 2800 individuals. The population growth has led to an increased risk of unwanted encounters between humans and bears. Forest workers are exposed to a particularly high risk since they frequently work in bear habitat. The results from this thesis showed that the risk of foresters being injured by a bear is small. Despite this, the survey indicated that the younger and less experienced group of foresters experience some anxiety regarding the risk of encountering bears. Interviews with employers revealed that the readiness to respond to this anxiety is limited and a systematic occupational safety and health work focused on risks associated with wild animals, is lacking. This study shows that employers should not only focus on minimizing employees' risk of physical injury following a confrontation with a bear. The challenge is rather to deal with anxiety due to the risk of such incidents. Here future research regarding the perceived fear of predators is of great importance.

Main title:Skogsarbete i björnområde
Subtitle:en pilotstudie om arbetsmiljöfrågor
Authors:Walldén, Moa
Supervisor:Sandström, Camilla and Ericsson, Göran
Examiner:Spong, Göran
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2016:7
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:ursos arctos, brunbjörn, skogsbolag, rädsla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5257
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5257
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of animals
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 10:18
Metadata Last Modified:15 Jun 2016 10:12

Repository Staff Only: item control page