Home About Browse Search
Svenska


Börjesson, David and Krajewski, August and Lindberg, Jacob, 2016. Gröna strategier i små- och medelstora miljöteknikföretag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
864kB

Abstract

Miljöteknikföretag erbjuder en produkt eller tjänst som är mer miljövänlig än substitut som finns på marknaden. En stor del av dessa företag anses även ligga i framkant vad gäller miljö- och hållbarhetsarbete. Små- och medelstora företag utgör en viktig del av Sveriges ekonomi. En majoritet av tidigare studier har fokuserat på stora företag och deras arbete med gröna strategier. En hållbar framtid kräver hållbara industrier. Det finns dock ett tydligt gap i forskningen kring gröna strategier med små- och medelstora företag. Enligt tidigare studier arbetar inte små- och medelstora företag med hållbarhet och miljöarbete eftersom det inte innebär en kortsiktig vinst.
Syftet med denna studie är att identifiera hur små- och medelstora miljöteknikföretag arbetar med gröna strategier. Studien ämnar också undersöka vilka konkurrens-fördelar som kan uppnås med gröna strategier. För att uppnå detta syfte har följande forskningsfrågor besvarats: Hur tillämpar små- och medelstora miljöteknikföretag gröna strategier? Vilken strategi är mest tillämpad? Vilka konkurrensfördelar kan små- och medelstora företag uppnå med hjälp av gröna strategier?
Teorin som används är gröna strategier. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med personer i ledande befattningar vid fyra miljöteknikföretag i Uppsala har empiriskt material samlats in. Det är små- och medelstora miljöteknikföretag som valts ut. Dessa har mer eller mindre implementerat gröna strategier. Resultatet visar att vissa företag implementerat gröna strategier i större utsträckning vilket resulterar i flest erhållna konkurrensfördelar. Av slutsatserna framkom att den vanligast före-kommande konkurrensfördelen som företagen erhöll var tillväxtmarknadsmöjligheter samt genom tidig tillämpning av gröna strategier. Avslutningsvis ger författarna förslag på ytterligare studier inom gröna strategier där det vore intressant att jämföra små- och medelstora miljöteknikföretag med större företag ur samma bransch.

,

Cleantech companies are companies aiming to provide products and services that are more environmentally friendly than current solutions. Cleantech companies are considered to be in the forefront regarding sustainability. Small and medium-sized enterprises make up an integral part of Sweden’s economy. A majority of previous studies have focused on large firms and their efforts to implement green strategies. There is not a sufficient research on green strategies of small and medium enterprises. A sustainable future rests in the hands of sustainable industries.
According to previous research small and medium-sized enterprises avoid working with sustainability and environmental business opportunities as they don’t yield short-term profits.
The purpose of this study is to investigate how small and medium-sized cleantech enterprises work with green strategies. The study will investigate which green strategies are utilized in small and medium-sized cleantech companies and which competetive advantages that can be acheived through green strategies. To meet this objective the study answers the following research questions: How do small and medium-sized enterprises utilize green strategies? Which green strategy is most commonly used? What competitive advantages do small and medium-sized enterprises stand to gain by using green strategies?
Green strategies are the predominant theory used in the study. The study focuses on small and medium-sized cleantech enterprises. Empirical data was collected through four semi-structured interviews with senior management at four environmental cleantech companies based in Uppsala, Sweden. The results show that some companies implement green strategies to a greater extent and as a result they develope competitive advantages. In conclusion the study showed showed that the most common competitive advantage obtained through green strategies was emerging market opportunities and early-mover advantage. Finally the authors reccomend that future research should compare how small and medium-sized enterprises differ compared to larger firms in the same industry in terms of green strategies and obtained competitive advantages.

Main title:Gröna strategier i små- och medelstora miljöteknikföretag
Authors:Börjesson, David and Krajewski, August and Lindberg, Jacob
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1004
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:strategy, green strategies, SME, SMF, små- och medelstora företag, sompetetive advantage, environmental management, miljöteknikföretag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5287
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5287
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2016 08:57
Metadata Last Modified:19 Apr 2016 08:57

Repository Staff Only: item control page