Home About Browse Search
Svenska


Holmberg, Martin, 2016. Inverkan av vattenhalten i såbotten för uppkomsten hos sockerbetor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To sow at optimal moisture content in the seedbed is crucial for good germination and emergence. In reality this is very complex and a farmer needs to take multiple parameters into consideration, such as the upcoming weather, the soil’s sensitivity to compaction and variations within the field. The current size-rationalization in Swedish farming where fewer farmers cover larger areas is not favourable for de-termining the right place on the right time in order to accomplish sowing for an optimal crop emergence.

This bachelor’s thesis will cover a brief literature review followed by an experi-ment in the laboratory where sugar beet seeds were sown in seedbeds prepared with different water contents in the bottom layer, to give a hint at what moisture content we get the greatest crop emergence.

When the experiment was carried out indoors in two trials, little or no emergence was observed from the sown sugar beet seeds. When the seedbeds were placed outside during the third trial the seedbeds with 9 and 12 percent plant available water showed better emergence, but due to a heavy rainfall which might have struck the seedbeds it is not certain if the results are reliable. Previous research from outdoor experiments has shown that the preferred moisture content in the seedbeds basal layer should be between 8 and 12 percent plant available water.

,

För att lyckas med en optimal plantetablering från det utsäde som används i lant-bruket är det av stor vikt att ha kunskap om vilken vattenhalt som ger den bästa förutsättningen för uppkomst. Det kan i verkligheten vara svårt att lyckas så vid optimala vattenhalter av flera orsaker, så som väderlek, packningskänslighet, vari-ationer inom fältet och inte minst den pågående storleksrationaliseringen i det svenska lantbruket gör det svårt att vara på rätt plats vid rätt tid.

Detta kandidatarbete hade till syfte att genomföra en kort litteraturstudie och i möj-lig mån kunna koppla befintliga kunskaper till sockerbetsodlingen. Med ett labora-torieförsök testas fyra olika vattenhalter i såbotten för att se vid vilken av dessa som uppkomsten är störst. Målet är att nå resultat som ska kunna hjälpa odlare genom att ge en fingervisning om vilken vattenhalt som är den optimala för sådd, om man kan bortse från andra faktorer som spelar in.

Flera vattenhalter testades inomhus i två försök utan att resultera i någon uppkomst av sockerbetor. I ett försök utomhus var uppkomsten bättre, främst i de högre vat-tenhalterna (9 och 12 procent växttillgängligt vatten) men på grund av ett regn och risk för att vatten tagit sig in i vissa cylinderprover är det svårt att säga om resulta-ten är pålitliga. Tidigare forskning har i praktiska försök visat att den optimala vattenhalten i såbädden bör ligga mellan 8 och 12 procent växttillgängligt vatten.

Main title:Inverkan av vattenhalten i såbotten för uppkomsten hos sockerbetor
Authors:Holmberg, Martin
Supervisor:Arvidsson, Johan and Etana, Ararso
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2016:02
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:torka, avdunstning, vårsådd, växtodling, nederbörd, fältförhållanden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5206
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5206
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Crop husbandry
Plant ecology
Language:Swedish
Deposited On:07 Mar 2016 10:07
Metadata Last Modified:07 Mar 2016 10:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics