Home About Browse Search
Svenska


Backman, Filip and Wikström, Simon, 2015. En jämförelse av ekonomisk avkastning vid renskötselanpassat skogsbruk för Vilhelmina norra sameby. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

På grund av det markutnyttjande som bedrivs på stora delar av Sveriges skogsmarkareal finns det stort utrymme för eventuella intressekonflikter mellan markägare och samer. Problemet har existerat under lång tid men har i takt med den intensifiering som påbörjades under seklets mitt har kommit att innebära större problem för rennäringen. Dock har det skett en förbättring under senare år i och med införandet av Rengis och Renbruksplaner. Problematiken i frågan ligger till största del i hur mycket tillgängligt vinterbete det finns för renarna då det oftast är detta som är den begränsande faktorn.
Detta arbete har inriktat sig på att göra jämförelser mellan olika skötselprogram på avdelningar inom Vilhelmina norra sameby vinterbetesområde. Skötselprogrammen är utformade med Heureka Beståndsvis och riktlinjer från SSR policyprogram.
Efter våra analyser kan vi konstatera att en anpassning till renanpassat skogsbruk från de skötselformer som bedrivs idag kommer att innebära en mindre ekonomisk förlust för skogsbruket. Detta delvis på grund av de långa omloppstiderna för den renanpassade skötseln men även på grund av hårda röjningar med låga stamantal och sämre medeltillväxt under omloppstiden som följd.
Även om anpassningen till rennäringen skulle komma att innebära en förlust för skogsbruket så är förlusten enligt våra körningar inte så omfattande att den inte skulle vara genomförbar, det optimala skulle vara en kompromiss mellan de två olika skötselmålen där marklavar bevarades vid avverkning genom en skonsam markberedning.

,

Because of the double land usage that currently are being performed on large area of the country there is plenty of room for conflicts of interest between landowners and reindeer herding communities. The conflict has existed for a long time, because of the more intensified forestry management it has meant more and more struggle for the reindeer herders. The struggle has its point of origin in the amount of lichen available for grazing during the winter months since this is the most common restrictive factor for the reindeer herds.
Our work has mainly been focused in making comparisons between different types of forest management programs for stands in Vilhelmina northern reindeer herding community. The management programs have been analyzed using the Heureka applications Standwise and Planwise, in addition we have taken account to the requests from SSR Policy program “ett renskötselanpassatt skogsbruk.
The results from our analysis show that if we would adapt the current management programs to be more adapted to reindeer husbandry this would mean a slight loss of revenue for the forestry. This would be an effect from longer rotation periods combined with hard cleanings, which in a long term view would mean lower mean annual increment for the reindeer-adapted forestry programs. Even though the forestry would suffer a loss of revenue adapting its current management of the forests the loss would be affordable according to our analyses, though the optimal solution would probably be a combination of the two obejctives preserving ground lichen using a gentle soilpreparation.

Main title:En jämförelse av ekonomisk avkastning vid renskötselanpassat skogsbruk för Vilhelmina norra sameby
Authors:Backman, Filip and Wikström, Simon
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:4
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:vinterbete, renskötsel, alternativ skogskötsel, omloppstid, Heureka, nuvärde
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5096
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5096
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2016 12:02
Metadata Last Modified:08 Feb 2016 12:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics