Home About Browse Search
Svenska


Almqvist, Mimmi and Engman, Andreas, 2015. Föryngringsåtgärdernas intensitet inverkan på plantors etablering i tallbestånd i norra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
719kB

Abstract

Studien bygger på ett föryngringsförsök från 80-talet. Undersökningen handlade om samband mellan skötselintensitet och virkesproduktion. Försöksytor lades ut på 15 lokaler i Sverige, alla indelade i tre olika ytor som skulle skötas med hög, normal respektive låg föryngringsintensitet. Vid inventeringen 1991 noterades bland annat antal plantor, trädslag och om plantan som hittades var planterad eller naturligt föryngrad. Data från tre av lokalerna med tall som huvudträdslag sammanställdes och analyserades i Excel och Minitab. Målet var att undersöka om samband fanns mellan föryngringsintensitet och etablering, överlevnad samt om plantan var planterad eller naturligt föryngrad. Resultatet av studien visade att antalet etablerade plantor ökade med högre föryngringsintensitet. Även överlevnaden visade sig vara något högre för högintensiv jämfört med normalintensiv föryngring. Inget samband hittades mellan föryngringsintensitet och fördelningen mellan planterade och naturligt föryngrade plantor. Huruvida en högintensiv föryngring är att föredra framför normal föryngringsintensitet avgörs genom att väga det eventuellt förbättrade utfallet mot eventuella extra kostnader.

,

The study is built on a regeneration test from the 80’s. The study was about the connection between treatment intensity and production of timber. Test areas were set on 15 locations in Sweden, each divided into three different areas to be treated with high, normal and low regeneration intensity. At the follow up in 1991 things like number of plants, species and if they were planted or natural regenerated. Data from three of the areas, with pine as head species, was put together and analyzed in Excel and Minitab. The purpose was to find out if there was a connection between regeneration intensity and establishment, survival and if the plant were planted or regenerated. The result of the study showed that the number of established plants increased with higher regeneration intensity. Also survival turned out to be higher with a highly intense regeneration than with normal regeneration intensity. No connection could be found between regeneration intensity and the distribution of planted and natural regenerated plants. If the highly intense regeneration is to prefer instead of normal regeneration intensity can be decided by comparing the possible improved outcome with the possible extra costs.

Main title:Föryngringsåtgärdernas intensitet inverkan på plantors etablering i tallbestånd i norra Sverige
Authors:Almqvist, Mimmi and Engman, Andreas
Supervisor:Hallsby, Göran
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2015:1
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Pinus Sylvestris, skötsel, plantering, överlevnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5087
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5087
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2016 14:00
Metadata Last Modified:05 Feb 2016 14:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics