Home About Browse Search
Svenska


Ahrens, Sanna and Falk, Tove, 2010. Developing landscapes : a conceptual proposal for an Agroforestry Training Centre in Musoma, Tanzania, based on a field study. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF (Master thesis Developing Landscapes by Ahrens and Falk)
3MB

Official URL: http://educationallandscapes.wordpress.com/

Abstract

In this thesis we propose a conceptual plan for the
development of an Agroforestry Training Centre (ATC)
in Musoma, Tanzania. The aim is to make a proposal
to support peasant education in agroforestry. How can
an ATC in Musoma be developed into a stimulating
and educational park suitable for teaching agroforestry
methods to peasant farmers and other potential users?
To answer that a field study was conducted to investigate
how our client Vi Agroforestry Programme (Vi) and the
target groups of the client can benefit from the site.

The thesis begins with a short explanation of the
context, in which the ATC plays a part followed by a
methodology chapter. Next are three chapters presented
which introduce the reader to the research conducted
before starting the proposal, these include: results of
literature studies, study of precedents, and results of field
study. The reader is introduced to subjects and results of
importance to the proposal: agroforestry, participation
and spatial structures.

The results of the field study include how peasant
farmers can gain from an ATC, the aim of Vi for the
ATC, and our own site analysis. Our conclusions of the
results of the field study, the precedents, and theory,
which are the base for the proposal, are that the ATC
is inaccessible and difficult to comprehend, it lacks
excitement, and it expresses its uniqueness weakly.

Based on the conclusions, a conceptual design proposal
was carried out where new spatial landscape structures
for the ATC have been developed. Strategies for what is
important to emphasise are put forward and explained in
diagrams. Two places of interest are presented in depth:
the entrance area and the homestead area. In these two
areas examples are given on how the strategies can be
interpreted.

Finally comes a reflection where we note what we have
learnt and how it can benefit others. It includes possible
bias like the involvement of Vi in our work which for
example has affected who has participated in interviews
and workshops. We also reflect on our work; that it can
be taken to a more detailed level, and the possibility to
set our work in a larger scale by examining other outdoor
centres for education around the world. This project has
been conducted within the framework of a Minor Field
Study, funded by SIDA. The work of this thesis focus on
the process, the field study is presented in more depth in
another report.

,

Den här uppsatsen presenterar ett konceptförslag för
utvecklingen av ett Agroforestry Training Centre i
Musoma, Tanzania. Målet har varit att förslaget ska
stödja småbönders utbildning i blandbruksmetoden
agroforestry. Hur kan ett ATC i Musoma utvecklas
till en stimulerande och pedagogisk park som lämpar
sig för bönders till de studier som har gjorts innan
förslaget togs fram. De tre kapitlena innefattar resultat
av litteraturstudie, studie av förebilder, och resultat
av fältstudien. Läsaren introduceras i dessa kapitel till
ämnen och resultat som har varit viktiga för förslaget:
agroforestry, brukar-medverkan och rumsliga strukturer.

Resultaten av fältstudien innefattar hur småbönder kan
dra nytta av centrat, Vi-skogen mål med centrat, och vår
analys av området. Slutsatserna vi drar av fältstudien,
studien av förebilder och teorin ligger till grund för
förslaget. Slutsatserna är att ATCt är svårtillgängligt och
svårt att förstå, det saknar spänning, och det utrycker sin
säregenhet dåligt.

Baserat på slutsatserna är ett konceptuellt designförslag
framtaget där nya strukturer för landskapet har
utvecklats. Strategier för vad som är viktigt att betona
läggs fram och förklaras i diagramform. Två platser som
vi anser vara extra viktiga presenteras där strategierna
översatts till konkreta förändringar.

Slutligen reflekterar vi över vad vi har lärt oss och
hur det kan komma till nytta för andra. Det innefattar
bland annat problem som kan ha påverkat vårt resultat.
Till exempel diskuteras att Vi-skogen varit involverad
och möjligheten att de påverkat urvalet av deltagare i
intervjuer och workshops. I reflektionen tas även upp att
vårt koncept kan vidareutvecklas i mer detaljerad skala,
och att det vore intressant om vår uppsats kunde sättas
i ett större perspektiv genom att fler studier av liknande
centra gjordes i andra delar av världen.

Projektet har utförts inom en Minor Field Study som
sponsras av SIDA. Uppsatsen fokuserar på vår process
i arbetet, fältstudien är presenterad mer utförligt i en
annan uppsats.

Main title:Developing landscapes
Subtitle:a conceptual proposal for an Agroforestry Training Centre in Musoma, Tanzania, based on a field study
Authors:Ahrens, Sanna and Falk, Tove
Supervisor:Åkerblom, Petter and Vestbro, Dick Urban
Examiner:Johansson, Rolf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC, LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landscape architecture, outdoor education, agroforestry, participatory methods, Tanzania
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-454
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-454
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Rural population
Land economics and policies
Language:English
Deposited On:16 Mar 2010 07:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics