Home About Browse Search
Svenska


Berntsson, Karl, 2016. Biobaserat mervärde i förpackningsindustrin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
850kB

Abstract

I takt med att konsumenterna blir allt mer miljömedvetna har företag börjat intressera sig för att använda biobaserade material och produkter eftersom dessa anses mer miljövänliga och medför lägre utsläpp av växthusgaser.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka det biobaserade mervärdet hos biobaserade förpackningar och förpackningsmaterial. Utöver det övergripande syftet undersöks även eventuella konkurrensfördelar med biobaserade alternativ, betalningsviljan och möjligheten att erhålla gröna prispremier för biobaserade material och produkter, trender för biobaserade material och produkter, incitament för att byta till biobaserade alternativ samt hur biobaserade material och produkter marknadsförs.

För att uppnå syftet har sex kvalitativa intervjuer genomförts med fyra representanter från företag som tillverkar livsmedelsförpackningar och två representanter från företag som använder livsmedelsförpackningar i sin verksamhet.

Studien visar att det finns mervärde kopplade till biobaserade material och produkter som inte finns hos motsvarande petroleumbaserade material och produkter. Miljövänligheten hos de biobaserade materialen och produkterna samt möjligheten att marknadsföra denna skapar mervärde. Möjligheten att få mer betalat för ett biobaserat alternativ kan dock ses som begränsad men undantag förekommer. Intresset för att ersätta petroleumbaserade material och produkter med biobaserade alternativ ökar och det är biobaserade standardplaster som beskrivs som det mest intressant alternativet. Marknadsföringsmässigt förekommer inga större skillnader för biobaserade alternativ annat än de framställs som mer miljövänliga.

,

As consumers are becoming more environmentally conscious companies have begun to take an interest in the use of bio-based materials and products, as these are considered more environmentally friendly and have lower greenhouse gas emissions.

The overall aim of the study is to investigate the bio-based added value of bio-based packaging and packaging materials. Possible competitive advantage of bio-based alternatives, willingness to pay for and the ability to obtain a green price premium for bio-based materials and products, trends for bio-based materials and products, incentives to switch to bio-based alternatives and how bio-based materials and products are being marketed were also examined in addition to the overall aim.

To achieve the purpose of the study, six qualitative interviews were conducted, four with representatives from companies manufacturing food packaging and two with representatives from companies that use food packaging in its operations.

The study shows that there is added value linked to bio-based materials and products that are not found in corresponding petroleum-based materials and products. The environmental friendliness of the bio-based materials and products and the ability to market this creates added value. The possibility of getting a price premium for bio-based alternatives can be seen as limited, but there are exceptions. Interest in replacing petroleum-based materials and products with bio-based alternatives is increasing and it is bio-based versions of common plastics such as polyethylene, polypropylene and polyethylene terephthalate that is being described as the most interesting possibility. Marketing-wise, the big difference in how petroleum-based materials and products and bio-based materials and products are being marketed is that the bio-based alternatives are being marketed as more environmentally friendly.

Main title:Biobaserat mervärde i förpackningsindustrin
Authors:Berntsson, Karl
Supervisor:Woxblom, Ann Charlotte
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:168
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:biobaserat mervärde, grön prispremie, kvalitativa intervjuer, bio-based added value, green price premium, qualitative interviews
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2016 12:29
Metadata Last Modified:28 Jan 2016 12:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics