Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Emma, 2015. With power in their hands : a study of the creation of the Rural Development Program at the regional level in Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Within the European Union, the Common Agricultural Policy (CAP) affects the governance of rural areas. The CAP operates through various policy processes at multiple levels, from EU to regional level. In Sweden, the Swedish Board of Agriculture (SBA) is responsible for the national rural development program (RDP), and the county administrative boards (CAB) are responsible for regional RDPs. The purpose of this thesis is to study the construction of the regional programs, through one case study and one text analysis. The case study is based on six interviews with officials from two CABs. The focus is on the officials’ stories of their work inter-preting and transforming the EU’s RDP to the Swedish regional action plans for rural development. Governmentality, the bureaucratic field and ideology are the main concepts used to analyse the empirical material in this study. Power, various forms of capital and rationalities, as well as resources and technologies are important aspects that interweave the main concepts. The case study presents how the power relationships between the various actors in the preparation process of the regional RDPs differ. An important premise is that language shapes reality. This means that the language used in the regional RDPs affects ideas on how rural de-velopment should be formed, and, in effect, the reality of the programs. Through language so-called discursive practices are created. The text analyses of the regional RDPs are inspired by critical discourse analysis, in order to distinguish the similarities and differences highlighted by the authors. Text analysis highlights the techniques and methods used by officials arguing for perspectives of reality in their counties. This thesis presents the power relations between different actors in the work of regional RDPs, and criticizes the maintenance of “esoteric knowledge” regarding, for example, techniques and languages of policy processes. Esoteric knowledge contributes to a movement that distinguishes people instead of creating a democratic society.

,

Den EU gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) påverkar styrningen och förvaltningen av landsbygder, genom policyprocesser på olika byråkratiska nivåer, från EU till regional. I Sverige är jordbruksverket ansvarig myndighet för framtagandet av det nationella landsbygdsprogrammet (LBP) och länsstyrelserna ansvarar för de regionala handlingsplanerna. Uppsatsens syfte är att studera beredningsprocessen av de regionala LBP utifrån en fallstudie och textanalys. Intervjuer med sex tjänstepersoner vid två länsstyrelser har varit utgångspunkten i fallstudien. Syfte har varit att utifrån tjänstepersonernas berättelser studera arbetsprocessen på regional nivå, där tjänstepersonerna tolkar och omvandlar EU:s politik för landsbygdsutveckling till svenska regionala handlingsplaner. ”Governmentality”, byråkratiska fältet och ideologi utgör centrala koncept, dessa används för att analysera det empiriska materialet i denna studie. Makt, olika former av kapital och rationaliteter, samt resurser och teknik är viktiga aspekter som sammanvävs med huvudkoncepten. Fallstudien presenterar hur maktrelationerna mellan olika aktörer i arbetsprocessen med de regionala LBP skiljer sig åt. Språket i de regionala LBP formar perspektiv på landsbygdsutvecklingen, språket formar så kallade diskursiva praktiker. Textana-lys av de regionala LBP har gjorts med inspiration från kritisk diskursanalys, i syfte att urskilja bland annat de olikheter och likheter, vilka lyfts fram av författarna i de två regionala handlingsplanerna. Textanalysen belyser tekniker och metoder som används av tjänstepersonerna på länsstyrelserna för att argumentera för perspektiv och föreställningar av verkligheten i länen. Denna uppsats presenterar maktrelationer mellan olika parter i beredningsprocessen av LBP, och kritiserar det upprätthål-lande av ”esoterisk kunskap” gällande exempelvis tekniker, språk och strukturer i policyprocesser. Esoterisk kunskap bidrar till att särskilja människor istället för att skapa ett demokratiskt samhälle.

Main title:With power in their hands
Subtitle:a study of the creation of the Rural Development Program at the regional level in Sweden
Authors:Wallin, Emma
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rural Development Program, EU, Swedish Board of Agriculture, critical discourse analysis, power, the bureaucratic field, ideology, governmentality, Gävleborg County, Stockholm County
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5036
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5036
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:English
Deposited On:18 Dec 2015 15:10
Metadata Last Modified:18 Dec 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics