Home About Browse Search
Svenska


Flink, Charlotte and Persson, Jenny, 2015. Community Supported Agriculture (CSA) och hållbar utveckling : En studie om hur CSA kan främja en hållbar samhällsutveckling i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
667kB

Abstract

Under en längre tid har det kommit rapporter, böcker, avhandlingar och filmer som tar
upp den gemensamma internationella miljöproblematik som vi står inför. Ur denna
miljöproblematik har konceptet hållbar utveckling tagits fram. Även Sverige står inför
flera gemensamma problem; den allt mer komplexa miljöproblematiken, den
förväntade befolkningsökningen och urbaniseringen som kan leda till ytterligare
minskad aktivitet på landsbygden samt minskad mattillgänglighet. I detta arbete
undersöks om den alternativa livsmedelsproduktionen Community Supported
Agriculture (CSA) kan främja en hållbar samhällsutveckling av stad och landsbygd i
Sverige. Enligt hållbarhetskonceptet ”Triple Bottom Line” (TBL) finns det tre
aspekter att utvärdera, ekonomiska, miljömässiga samt sociala och dessa ligger till
grund för både nationella och internationella politiska beslut och hållbarhetsmål.
Arbetet består av två delar, den första delen är en litteraturstudie om hur hållbarhet
har utvecklats, vad hållbarhet innebär samt information om CSA-konceptet. Den
andra delen består av en kvantitativ deltagarstudie i enkätform som utförts på CSAgården
Stackvallen för att få en bild av deltagarnas åsikter om CSA-konceptet.
Litteraturstudien visar att CSA-verksamheter kan främja till en hållbar utveckling av
samhället eftersom de bidrar till ökad ekonomisk stimulans samt
livsmedelsförsörjning på ett miljövänligt sätt. På landsbygden kan CSA-verksamheter
bidra till attraktiva boendemiljöer, vilket främjar landsbygdsutvecklingen.
Deltagarstudien visar att de sociala aspekterna värderas lågt av deltagarna medan
hälso- och miljöaspekter värderas desto högre.

,

In recent years there have been reports, books and films dealing with the common
international environmental problems that we face. From these environmental
problems, the concept of sustainable development has evolved. Sweden is also facing
several common problems; the increasingly complex environmental issues, the
expected population growth and urbanization that can lead to further reduction in
activity in rural areas and reduced food availability. This work examines the
alternative food production of Community Supported Agriculture (CSA) and how it
can promote the sustainable development of urban and rural areas in Sweden.
According to the concept "Triple Bottom Line" (TBL), there are three aspects to
evaluate; economic, environmental and social. These are the basis for both national
and international political decisions and sustainability goals.
This work consists of two parts, the first part is a literature review on the historical
background of sustainability, explinations of concepts within sustainability and
information about CSA. The second part is a quantitative questionnaire study of CSAparticipants
on Stackvallen and their opinions. The literature shows that CSA
activities can promote the sustainable development of society as they contribute to
increased economic stimulus and food security in an environmentally friendly
manner. In rural areas, CSA activities contribute to attractive living environments,
which promotes rural development. The questionnaire shows that the participants
valued the social aspects low, while the environmental and health aspects are valued higher.

Main title:Community Supported Agriculture (CSA) och hållbar utveckling
Subtitle:En studie om hur CSA kan främja en hållbar samhällsutveckling i Sverige
Authors:Flink, Charlotte and Persson, Jenny
Supervisor:Spendrup, Sara
Examiner:Larsson, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:CSA, Community Supported Agriculture, andelsjordbruk, hållbar utveckling, hållbar samhällsutveckling, livsmedelproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4979
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4979
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Plant genetics and breeding
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:23 Nov 2015 15:32
Metadata Last Modified:24 Nov 2015 05:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics