Home About Browse Search
Svenska


Skjerve, Torgunn Aslaug, 2015. A calving solution where the cow can choose to leave the calf. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
193kB

Abstract

The aim was to evaluate cow-calf behaviour up to 24 h after calving in a new type of group calving area with individual calving pens. The study was conducted at a private dairy farm with 86 cows of Norwegian Red Cattle kept in cubicle housing with two milking robots. A calving area (8.8×6 m) was built by separating parts of the cubicle stall to accommodate a calving area. It had two calving pens (3×2.4 m each), four cubicles and a feeding area. Silage and water was supplied in the feeding area, and 3-5 cows were kept in the calving area. Cows were moved to the calving area at least one day prior to calving, and were locked into the calving pen at signs of contractions, and left there for the first 4 h after calving. Cow-calf pairs were filmed continuously during 24 h with two surveillance cameras. The films were scored continuously from hour 4-24 in periods of two hours. Out of 12 cow-calf pairs recorded, 7 were used for descriptive data analysis. All dams left the calving pen on average 12 times (min 5, max 33), and an average total duration of 1 h and 37 minutes (min 30 min, max 3 h 13 min). Each time they were away during a mean of 38 minutes (min 1 min, max 114 min). Six of the cows left the calf while it was lying down, whereas one cow left the calf when it was active in the pen. One calf followed the dam when she backed out of the pen while the calf was suckling. Four of the calves left the calving pen during the observations. Of these, one spent < 6 min in the cubicle area, while one spent < 2 h in the feeding area. All four dams followed the calves out of the pen. One cow only followed the calf 4 out of 6 times, but the calf was never outside her reach. One calf left the calving pen approximately half an hour before the observations started. Contacts between the calf and other cows were recorded for all calves, but 5 of the 7 dams acted aggressively towards other cows. Other cows entered the calving pen of all cow-calf pairs, but the highest score was 5 times. Once a stronger cow entered the calving pen and forced the dam out of the pen for <3 h. In conclusion this new type of calving area functioned well for the calving cows. All cows left the calving pen during the observations, and no calf was seen actively following the dam for a longer period. The open entry to the calving pens led to unwanted disturbances from other cows, and it is necessary to put more research into how to prevent this. The results are promising, but future research on a larger number of cows from different dairy breeds is important.

,

Syftet med denna studie var att undersöka kon och kalvens beteende upp till 24 tim efter kalvning i en ny typ av gruppkalvningsbox. Studien genomfördes på en privat mjölkgård med 86 kor av rasen Norsk Rødt Fe i ett lösdriftstall med två mjölkrobotar. Ett kalvingsområde (8.8×6 m) blev bygd genom att dela av delar av liggbåsavdelningen i lösdriften. I kalvningsområdet fanns två kalvningsboxar (3×2.4 m var), fyra liggbåsar och ett foderbord. Ensilage och vatten fanns vid foderbordet, och 3-5 kor var i kalvningsområdet samtidigt. Korna blev flyttade till kalvningsområdet minst en dag innan kalvning och blev instängd i en kalvningsbox vid tecken på närstående kalvning (sammandragningar). Dörren till boxen förblev stängd intill 4 tim efter kalvning därefter öppnades dörren och kon fick tillgång till hela hela området. Ko-kalv-paren blev filmade kontinuerligt under 24 tim med två övervakningskameror. Filmerna avlästes kontinuerligt från tim 4-24 i perioder på 2 timmar. Av de 12 ko-kalv-paren som blev filmade användes 7 för deskriptiv data analys. Alla kor lämnade kalvningsboxen med et genomsnitt av 12 ggr (min 5, max 33), och genomsnittlig total längd var 1 tim och 37 min (min 30 min, max 3 timmar 13 min). Varje gång var de utanför boxen i genomsnitt i 38 min (min 1 min, max 114 min). Sex av korna lämnade boxen medan kalven låg ner, medan en lämnade när kalven fortfarande var aktiv inne i boxen. En kalv följde efter kon när hon backade ur boxen medan kalven diade. Fyra av kalvarna lämnade kalvningsboxen under observationsperioden, en av dessa lämnade ungefär en halvtimme innan avläsningen av filmerna började. En av dessa spenderade <6 min i liggbåsområdet, och en spenderade < 2 tim vid foderbordsområdet. Alla fyra kor följde med kalvarna ut av boxen. En av korna följde bara efter kalven 4 av 5 ggr, men kalven var aldrig utanför hennes räckvidd. Kontakt mellan andra kor observerades för alla kalvarna, men 5 av 7 kor hade aggressiva interaktioner med kontaktsökande kon. Andra kor gick in i kalvningsboxen under alla sju observationer, på det högsta 5 ggr. Vid ett tillfälle trängdes en av korna ut av boxen av en annan ko i <3 tim. I konklusion så fungerade denna nya typ av kalvningsområde bra för de kalvande korna. Alla lämnade kalvningsboxen under observationen och ingen kalv följde aktivt efter modern över en längre period. Den öppna ingången till kalvningsboxen ledde till oönskade störningar från andra kor, och det är nödvändigt att undersöka hur man kan motverka detta. Resultaten är lovande, men vidare forskning behövs med andra mjölkkoraser och flera kor.

Main title:A calving solution where the cow can choose to leave the calf
Authors:Skjerve, Torgunn Aslaug
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:630
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:dairy cattle, cattle, maternal behaviour, behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Animal husbandry
Language:English
Deposited On:21 Oct 2015 12:53
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics