Home About Browse Search
Svenska


Lönnman, Lisa, 2015. Svenska travhästars tävlingskarriärer - varför de avslutas, vad händer sedan samt travtränarnas åsikter om förbättringsmöjligheter inom travet. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
294kB

Abstract

I Sverige finns nära 100 000 travhästar av både kallblodig och varmblodig typ. Hur de hanteras regleras både av svensk lagstiftning, travsportens tävlingsreglemente samt travsportens hästhållningspolicy – vilken även sträcker sig till att innebära att hästarna ska behandlas väl när de lämnar sporten. Antal kapplöpningshästar som avslutar karriären eller avyttras innan tävlingsdebuten, vart de hamnar sedan och orsak till avslutet har undersökts i flera länder, dock har Svensk Travsport ingen säker kunskap om hur detta ser ut i Sverige.

Studiens syfte var att undersöka orsak till varför svenska travhästar avslutar karriären eller varför hästarna aldrig påbörjar en karriär, vid vilken ålder detta sker, vad som händer med hästarna sedan samt att får tränarnas åsikter kring förbättringsmöjligheter inom travsporten. Studien utfördes som en enkätundersökning och vände sig till travhästtränare.

Den vanligaste orsaken till att travhästarna avslutade sin karriär var på grund av skador som uppstått under träning eller tävling, följt av bristande motivation och kapacitet hos hästen. Hade hästarna dålig kapacitet påbörjade de oftast ej en tävlingskarriär. På andra och tredje plats för orsak till ej påbörjad karriär kom skador som ådragits utanför träning respektive dåligt temperament eller hanteringsproblem med hästen.

Avslutade hästen tävlingskarriären gjordes detta framför allt vid sju års ålder. Ston avslutade sina karriärer tidigare än både hingstar och valacker.

Alternativen till vad som hände med hästen efter eller i stället för karriären var olika vanliga beroende på orsaken till avslutet. 25,4 % av hästarna blev ridhästar efter att karriären var över. Motsvarande siffra för hästar som aldrig påbörjade tävlingskarriären var 21,8 %. Detta var det vanligaste alternativet för hästarna som avslutat tävlingskarriären medan slakt var det vanligaste alternativet för hästar som inte påbörjat karriären.

Majoriteten tränarna anser att det finns förbättringsmöjligheter inom travsporten. Amatörtränares och professionella tränares åsikter skiljde sig när det gällde vilka åtgärder som innebär en förbättrad välfärd för travhästarna. Några av de åtgärder som alla prioriterade högst var att travhästens andrahandsvärde ska höjas, att införa en kurs i omskolning, att hästsportens status ska höjas, att utöka djurskyddsarbetet inom travsporten, att höja slaktvärdet på hästarna, att införa fler organiserade utbildningslopp för unga hästar, höja högsta tillåtna tävlingsålder samt att öka antalet starttillfällen för äldre hästar.

Tränarna kommenterade att det finns en slit och släng mentalitet inom sporten samt att de hade rädslor över att hästens välfärd efter karriären skulle bli bristfällig på grund av hästens låga status och värde.

Slutsatserna från detta arbete är att olika faktorer påverkar i olika grad på huruvida hästen lämnar travsporten. Orsaken till avslutet påverkar även vad som händer med hästen sedan. Tränarna anser att det finns risk för låg välfärd hos hästarna som inte längre används inom travet på grund av deras låga värde och när hästarna inte kan uppfylla sitt syfte finns risk för välfärdsproblem. Identifiering av risker kan hjälpa till att utveckla travsporten och för att minska välfärdsproblem och onödig utslagning av travhästar.

,

There are about 100 000 trotters in Sweden, both of cold-blooded and warm-blooded breeds. How these horses are to be treated is regulated by national legislation, the policy of the Swedish Trotting Association, that aims to ensure humane treatment of the horse also when it has stopped competing, as well as the sporting regulations. The number of and reasons for racehorses leaving the industry as well as what happened to them after their career has been studied in a few countries, though the Swedish Trotting Association has no clear knowledge of these matters in Sweden.

This study aims to investigate why and when Swedish trotting horses end or never start their careers, what happens with the horses afterwards and to gain the opinions of the trainers on possible improvements to the sport. The study was conducted through a questionnaire aimed at racehorse trainers.

The most common career ending reason was injuries sustained during training or competition followed by a lack of motivation or skill from the horse. Poor performing horses were most probable to never start competing. The second and third most common reason for never competing was injuries sustained outside of training and unsuitable temperament or handling problems.

Seven was the most common age for horses to end their careers. Mares ended their careers earlier than both stallions and geldings.

25,4 % of the horses became riding horses after their careers. For horses that never competed this number was 21,8 %. This was the most common alternative for horses ending their careers, slaughter was most common for horses that never competed. The cause of career termination influenced what happened to the horses after leaving.

A majority of trainers thought there are improvements to be made to the sport. Opinions on which actions to take for improved welfare among the horses differed between professional and amateur trainers. Actions the majority of all trainers ranked highly were an increased second-hand value of the trotters, creation of a trotter retraining course, increased status of the equine sports, increased animal welfare work within the sport, increased slaughter value of the horses, an increased number of educational races for young horses, increased age limit and an increased number of possible starts for older horses.

The trainers commented that there is a wear and tear mentality in the sport and that they have welfare concerns regarding the horses after their careers due to the low status and value of the trotters.

The study concludes that different factors have different influences on whether the horse leaves the sport. Reasons for leaving influence what happens to the horse later. The trainers think that there are risks for low welfare among horses leaving the sport due to their low values, and there are risks for reduced welfare when horses no longer can fulfill their purpose. Identification of risks can help improve the sport and eliminate welfare problems and wastage of trotter horses.

Main title:Svenska travhästars tävlingskarriärer - varför de avslutas, vad händer sedan samt travtränarnas åsikter om förbättringsmöjligheter inom travet
Authors:Lönnman, Lisa
Supervisor:Lundberg, Anna and Sandberg, Agneta
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:628
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:travhäst, tävlingskarriär, häst, tränare, travsport, trav, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2015 14:29
Metadata Last Modified:29 Sep 2015 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics