Home About Browse Search
Svenska


Vähäniitty, Jenny, 2015. Hur påverkas djurvälfärden av bete för mjölkkor inom ekologisk produktion och hur kan betesregeln utformas?. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
404kB

Abstract

Djurvälfärd brukar definieras på tre sätt; biologisk funktion, djurets upplevelse samt naturligt liv. Dessa omfattar hälsa och produktion, att främja positiva känslotillstånd och minimera negativa, samt om möjligheten att utföra naturliga beteenden.

Enligt KRAVs betesregel ska mjölkkor under betesperioden gå på bete minst 12,5 timmar per dygn samt äta minst sex kilo torrsubstans foder på betet. Regeln upplevs dock svår att kontrollera och efterleva enligt revisorer och lantbrukare. Därför har KRAV tagit fram ett arbetsmaterial med parametrar som ska främja betesgången hos djur. Examensarbetet ingår i detta.

Bete och ekologisk produktion har flera välfärdsfördelar för mjölkkor. Bete ger större möjlighet till naturliga beteenden såsom att beta, minskar aggressiva interaktioner mellan djuren samt är en mjukare yta att ligga ner på samt stå på. Flera studier har visat att bete minskar förekomsten av hälta och att bete och ekologisk produktion minskar förekomsten av juverinflammation. Flertalet studier har också visat att mjölkkor föredrar att vara på bete mot att vara i stall om de får välja, särskilt på natten och för att ligga ner.

Dock kan vissa problem öka på bete eller inom ekologisk produktion. Parasiter är vanligare eftersom mjölkkorna vistas ute samt att man inom ekologisk produktion inte behandlar förebyggande eller rutinmässigt med läkemedel eller kemiska bekämpningsmedel. Men det finns andra sätt att lösa detta på, bland annat fungerar betesrotation, där djuren får byta till ett nytt bete en gång under sommaren för att minska parasitmängden. Mjölkkor är särskilt känsliga för värmestress, på grund av deras höga mjölkproduktion. Detta kan bli ett problem på bete under sommaren. Att ge djuren skugga eller att de kan gå in i stallet mitt på dagen är sätt att lösa detta på.

De parametrar KRAV tagit fram som förslag har undersökts i studien. Deras mål är att främja betesgången och det anses att de gör det. Bland annat föreslås att mjölkkorna ska kunna ha möjlighet att gå ut en stor del av dagen, att de ska få begränsad mängd grovfoder inomhus och att vägen ut till betet ska vara separat från vägen in till stallet. Förutom dessa anses det att skugga bör läggas till som parameter, eftersom det har flera fördelar för mjölkkor.

Utöver detta undersöktes kontrollrapporter utförda av Länsstyrelsen Västra Götaland under åren 2010-2011, som riktade beteskontroller. Det undersöktes hur vanligt det var med brister gällande beteslagstiftnigen och det sågs att av 89 ärenden hade 25 brister. Det var ovanligare med brister om man var ansluten till KRAV, men då materialet var litet är det svårt att dra slutsatser.

Slutsatserna som dragits i arbetet är att bete har flera djurvälfärdsfördelar och med en bra skötsel av betet fungerar det väl och gynnar de ekologiska mjölkkorna att gå på bete. Betet är extra viktigt för mjölkkor nattetid och KRAVs parametrar anses vara ett bra sätt att främja betesdriften.

,

The aim of this study was to investigate how the animal welfare is affected by pasture in organic production for dairy cows. The study also investigates how different factors affect the cows’ use of pasture, how the regulation of pasture can be formulated and how well the compliance is with the pasture legislation. The study was performed as a literature review and a compilation of reports from animal welfare controls executed as pasture controls in one county in Sweden in the years 2010 and 2011.

Pasture is important for dairy cows because it provides them with a natural environment with better opportunities for natural behaviour. Health problems, as for example mastitis and lameness have in several studies been found to be better when cows are on pasture, especially when kept in organic production. Organic production is less intense than conventional and therefore problems with production diseases, unnatural behaviour or problems caused by too much concentrate are rarer. However since organic production prohibits the preventive use of medicines more problems with parasites on pasture occurs. Heat stress or losses of body weight are problems that can arise on pasture, especially for dairy cows because of their high milk production. However a study on the overall welfare, comparing pasture and cubicle housing, has shown that pasture is significantly better than cubicle housing. Several studies have also shown that dairy cows prefer pasture over cubicle housing, especially in night time and for lying.

Factors affecting the dairy cows’ use of pasture are distance to pasture, time of day, individual differences and temperature. Distance to pasture does not affect the use in night-time. The proposition for the regulation of pasture aiming to increase pasture use seems to benefit that and the animal welfare. Some adjustments may be necessary and shade is a possible factor to add. The compilation showed that about one fourth of the cases had remarks, and that they were more uncommon in organic production.

The conclusions are that pasture for dairy cows in organic production has several welfare benefits, both for health, natural behaviour and the affective state of the animal. A big factor affecting the cows’ use of pasture is that the cows’ motivation for pasture is stronger in night-time. The proposition for the regulation of pasture seems to fill its purpose, but shade is a factor that would be good to add because it has several benefits both for production and animal welfare. Because of the relatively small material the compilation is hard to draw conclusions from.

Main title:Hur påverkas djurvälfärden av bete för mjölkkor inom ekologisk produktion och hur kan betesregeln utformas?
Authors:Vähäniitty, Jenny
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Andersson, Maria
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:619
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:mjölkkor, bete, ekologisk produktion, välfärd, kontroll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4786
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4786
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:28 Aug 2015 12:41
Metadata Last Modified:28 Aug 2015 12:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics