Home About Browse Search
Svenska


Haglund, Karin and Pettersson, Johanna, 2015. Faktorer och hinder för tillväxt i landsbygdens dagligvaruhandel : om kontanthanteringens påverkan på företagstillväxten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
580kB

Abstract

Dagligvaruhandeln på landsbygden har en betydelsefull roll för landbygdens utveckling genom att bland annat bidra med grundläggande service och skapa arbetstillfällen. Landsbygdens särskildheter som dess gleshet, minskade tillgång till servicetjänster och negativa befolkningsutveckling leder till att dagligvaruhandel på landsbygden verkar under speciella förutsättningar. För att underlätta företagandet är det därför viktigt att identifiera vad som kan förhindra eller begränsa dagligvaruhandelns tillväxt och utveckling. Att lokala bankkontor upphör med att hantera kontanta betalningsmedel förväntas leda till handelssektorn i högre utsträckning förväntas bistå samhället med kontanter. Med en ökad hantering av kontanta betalningsmedel följer även kostnader som kan härledas till kontanthanteringen, något som kan påverka dagligvaruhandlarens lönsamhet. Samtidigt som den ökade kontanthanteringen även kan påverka dagligvaruhandlarens tillväxt i positiv bemärkelse, genom bland annat ett utökat utbud av efterfrågade tjänster.
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer och hinder för tillväxt hos landsbygdens dagligvaruhandlare, samt att identifiera hur kontanthanteringen upplevs påverka dagligvaruhandelns tillväxt. Semistrukturerade direktintervjuer med tre dagligvaruhandlare på landsbygden används som undersökningsmetod i uppsatsen. Samtliga butiker som medverkar i studien bedrivs som ICA Nära-butiker inom Norrtälje kommun.
Studiens resultat visar att det finns faktorer för tillväxt och utveckling hos de studerade dagligvaruhandlarna. Samtliga dagligvaruhandlare har en vilja att växa och utvecklas samt strategier för att uppnå tillväxt. De önskar främst att växa i lönsamhet, men det finns även andra icke-monetära värden som är viktiga för handlarna. Att det fortsatt finns en dagligvaruhandel på orten, att landsbygden behålls levande och att tillgodose människor med service är några faktorer som påverkar företagarna till fortsatt bedriva verksamheterna. I studien identifieras 13 olika upplevda tillväxthinder. Kontanthantering anses inte utgöra ett tillväxthinder hos de studerade företagarna, utan i vissa fall kan kontanthanteringen utgöra en tillväxtfaktor som upplevs som en konkurrensfördel. En stor del av de upplevda hindren överensstämmer med resultat av tidigare studier, men i studien framkommer även andra hinder. Utifrån de tillväxthinder som identifierats i studien har ett flertal policyimplikationer framställts.

,

The fast-moving consumer goods (FMCG) sector has an important role in rural development, for instance by contributing with basic services to the local rural area. In order to facilitate entrepreneurship in rural areas, it is essential to identify what may prevent or limit growth and development in the rural FMCGs. When the local bank offices reduce their managing of cash payments, it is predicted that the FMCGs will be obliged to provide cash services to the rural area. With an increased handling of cash payment follows expenses derived for cash management, expenses the rural retailer is likely to be responsible for. An increased cash flow may therefore affect the retailer’s profitability and be a possible barrier towards growth and development. At the same time, an increased cash-management can affect the food retailer’s growth in a positive sense by supplying an expanded range of services.
This study aims to identify driving forces and barriers towards growth in the rural FMCG-sector, and examine how cash-management is perceived to affect food retailer’s growth. To investigate this, three interviews with food retailers in rural areas have been made. The limitation of the study is “ICA Nära”-stores geographically confined to Norrtälje municipality.
The results of the study identify multiple driving forces in FMCG-sector for growth and development. All three food retailers mainly want to grow in terms of profitability, but there are also other non-monetary values that are important for them. The study also identifies 13 different perceived barriers to growth. Cash management is not considered as a barrier to growth, on the contrary it is reported to provide a competitive advantage for the retailer. From the identified barriers to growth several policy implications is presented.

Main title:Faktorer och hinder för tillväxt i landsbygdens dagligvaruhandel
Subtitle:om kontanthanteringens påverkan på företagstillväxten
Authors:Haglund, Karin and Pettersson, Johanna
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:953
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Yillväxthinder, kontanthantering, dagligvaruhandlare, landsbygd, drivkrafter för tillväxt, företagande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4692
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4692
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2015 11:34
Metadata Last Modified:14 Jul 2015 11:34

Repository Staff Only: item control page