Home About Browse Search
Svenska


Kessler, Petra, 2015. När fibern kom till byn : om socialt kapital, mötesplatser och drivkrafter i en värmländsk by. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
459kB

Abstract

Bredbandsutbyggnaden i Sverige sker med rasande fart och på landsbygden sker den med hjälp av lokala krafter. Den här kandidatuppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka hur en fiberförening i Värmland har organiserat sig och hur människor har upplevt och påverkats av etableringen. För att uppnå detta görs en kvalitativ intervjuundersökning med sex personer i Västerrottna, som har varit mer eller mindre engagerade i projektet. Materialet analyseras med fokus på socialt kapital och governance. Resultaten visar att drivkrafterna bakom varför man väljer att mobilisera sig skiljer sig åt, samtidigt som tillit, nätverk och mötesplatser är viktiga delar i bredbandsetableringen.

,

Broadband establishment in Sweden takes place at the speed of light and in rural areas is done with the help of local forces. This bachelor thesis in the subject area of rural development aims to investigate how a fiber association in the western part of Sweden, the region of Värmland, has organized and how they have experienced and been influenced by the establishment. To achieve this, a qualitative interview study with six people in the small village of Västerrottna, which has been more or less involved in the project, has been performed. The material has been analyzed with a focus on social capital and governance. The results show that the motives behind why people choose to mobilize differ; while trust, networks and meeting places are important components of the establishment of broadband.

Main title:När fibern kom till byn
Subtitle:om socialt kapital, mötesplatser och drivkrafter i en värmländsk by
Authors:Kessler, Petra
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Sandström, Emil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fiber, socialt kapital, mötesplatser, drivkrafter, governance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4650
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4650
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 13:27
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 13:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics