Home About Browse Search
Svenska


Cardell, Maja, 2015. En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

I denna uppsats har jag undersökt vad egenföretagare på landsbygden ser som begränsningar i sitt företagande. Intresset för detta område väcktes under kursen entreprenörskap för landsbygdsutveckling, där Sveriges lantbruksuniversitet gjorde ett samarbete med Uppsala kommun i och med arbetet med deras nya utvecklingsplan. Samarbetet utfördes genom att studenterna höll i ”Landsbygd 2.0” workshops på Uppsalas bygder. Studien utgörs av tre kvalitativa intervjuer med en företagarförening och två egenföretagare. Under intervjuerna framkom det att marknadsföring samt att skapa sig ett nätverk är något som upplevs som svårt. I analysen ser man att företagen använder sig av relationsmarknadsföring då de vill skapa ett värde för kunden och förmedla en bra känsla av företaget till kunden. Man ser också att de har individanpassning för varje kund vilket stärker företagens relationer till sina kunder. Genom att ge sina kunder ett värde bidrar det till att kunden finns kvar och även att nya kunder tillkommer. Företagarföreningen fyller sin roll genom att marknadsföra sina medlemmar och skapa betydande möten för företagare vilket kan hjälpa företagarna med sina begränsningar. I avslutningsdelen diskuteras vidare hur företagarföreningar på landsbygden skulle kunna fylla fler funktioner.

,

In this bachelor thesis I have examined what the self-employed businessmen/women in rural areas see as limitations in their entrepreneurship. My interest in this topic started during a collaboration between the Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala Municipality in the work with their new development plan. The study is based on three qualitative interviews with one business association and two entrepreneurs. The interviews revealed that the marketing is perceived as a difficulty. It also showed that it can be difficult to create networks. The analysis shows that companies are using relationship marketing when they want to create value and convey a good sense of the company to the customer and that they personalized the service for each customer, which strengthens the companies' relationships with their customers. By giving the customers service value, it contributes to that the present customers will be loyal with the company and also attract new customers. The Business Association fulfils its role by marketing their members and creates significant meetings for entrepreneurs, which can assist entrepreneurs to overcome their limitations.
In the closing part it is further discussed how business associations in rural areas could fill more functions.

Main title:En fallstudie av företagande på Uppsalas landsbygd
Authors:Cardell, Maja
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:företagande, relationsmarknadsföring, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4651
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4651
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 13:33
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 13:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics