Home About Browse Search
Svenska


Gerhardsson, Per and Sandlund, Marcus, 2015. Prissäkring av mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
732kB

Abstract

De senaste årens kraftiga prissvängningar på mjölk i Europa har lett till en ökad osäkerhet för många mjölkproducenter. I andra länder finns det verktyg för att hantera en ökad prisrisk vilket saknas i Sverige. En statlig konkurrenskraftutredning har tidigare konstaterat att avsaknaden av prissäkringsinstrument inom animaliesektorn är problematisk. Tidigare studier visar att det finns ett intresse hos svenska mjölkproducenter att kunna prissäkra mjölk. Däremot saknas studier som undersöker vilka faktorer som påverkar svenska mjölkproducenters intention att prissäkra. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilka faktorer som påverkar mjölkproducenters intention att prissäkra mjölk samt vilka metoder mjölkproducenter använder för riskhantering i avsaknad av prissäkring.
Studien omfattar kvalitativa intervjuer med fyra mjölkproducenter från Mälardalsregionen. Urvalet av respondenter skedde slumpmässigt och intervjuerna skedde på respektive lantbrukares gård. Riskhantering i lantbruket har ökat i betydelse eftersom att lantbruksföretagen har blivit allt större. Lantbrukare kan använda olika strategier och metoder för riskhantering där prissäkring är ett sätt överföra prisrisken på en annan part. Tidigare studier av amerikanska lantbrukare har identifierat flera faktorer som påverkar intentionen att prissäkra. Lantbrukarna i denna studie bekräftar flera av de faktorer som tidigare studier har ansett påverka intentionen att prissäkra mjölk samt lyfter fram andra faktorer som inte framkommit i tidigare studier.
Utöver de faktorer som återfinns i tidigare litteratur lyfter lantbrukarna i denna studie fram rådgivning och möjligheten att prissäkra via ett mejeri som avgörande faktorer för deras intention att prissäkra mjölk. Lantbrukarna i studien vill att prissäkring ska vara en del av den ekonomiska rådgivningen och anser att prissäkring via mejeri är ett bättre alternativ än att prissäkra gentemot bank. Om prissäkring av mjölk blir möjligt i Sverige finns det ett behov av att öka kunskapsnivån inom ämnet både hos lantbrukare och rådgivare för att tillsammans kunna utarbeta effektiva prissäkringsstrategier.

,

Dairy producers in Europe are increasingly experiencing price uncertainty due to higher volatility in the milk price. In other countries dairy producers have the possibility to reduce price risk by using price hedging on the commodity market, this is not possible for Swedish dairy producers. In an official report from the Swedish government the commissioner states that the lack of price hedging tools is a problem for the dairy producers. Earlier studies have shown that Swedish dairy producers are interested in using price hedging tools, however earlier studies do not analyse which factors affect the intention to use price hedging tools. The purpose of this study is therefore to analyse which factors affect the intention to use price hedging tools and to analyse which methods are used to manage risk in absence of price hedging tools.
In this study we interviewed four dairy producers in Mälardalen in order to explore which factors affect the intention to use price hedging tools. The findings confirm earlier studies and suggest a few additional factors that earlier literature does not discuss. This study suggests that Swedish dairy producers would like to have the possibility to price hedge through dairy companies and would like to discuss price hedging strategies with their financial advisor. This implies that if price hedging becomes a reality the level of knowledge of the advisors and farmers have to improve in order to develop efficient price hedging strategies.

Main title:Prissäkring av mjölk
Authors:Gerhardsson, Per and Sandlund, Marcus
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:951
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Prissäkring, riskhantering, mjölkproduktion, finansiella kontrakt, ekonomi, faktorer, lantbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4636
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4636
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 14:34
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 14:34

Repository Staff Only: item control page