Home About Browse Search
Svenska


Strimell Flodqvist, Therese, 2015. Att erövra livets mening : hur två Leaderprojekt skapar samhörighet och mening i bygden. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
258kB

Abstract

”Förbättrad livskvalitet på landsbygden” är ett av flera mål som är angett av EU och som ska förverkligas via medlemsländernas nationella landsbygdsprogram. Programmet har arbetats fram för att åtgärda de ”brister” som må råda på landsbygden. Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur livskvalitet kommer till uttryck via landsbygdsprogrammet hemma/här i Sverige. Detta görs med hjälp av två konkreta fall, via två Leaderprojekt i Upplands och Stockholms län: ”Kulturens Hjärta i Tungelsta” och ”Hälsa – Mat – Kultur”. För att uppnå syftet görs kvalitativa intervjuer med sex personer som är centrala för projekten. Fokus ligger på det sociala kapital och den tillit som skapas mellan människor och som ständigt måste återskapas och vad det kan ha för konsekvenser för gemenskapen och det kollektiva.

,

”Enhanced quality of life in the rural areas” is one, amongst other, objectives set by the European Union that must be realized through every Member States national Rural Development Programs. The program has been developed to address the “gaps” that may exist in the rural areas. The aim with this bachelor thesis is to investigate how the quality of life is expressed through the Rural Development Program in Sweden. This is done with the help of two cases, two Leader projects in Uppland’s and Stockholm’s county:”Kulturens Hjärta i Tungelsta” and ”Hälsa – Mat – Kultur”. In order to achieve the purpose qualitative interviews with six people who are central to the projects are made. Focus is on the social capital and trust created between people, and always need to be re-created, and what consequences that might have for the community.

Main title:Att erövra livets mening
Subtitle:hur två Leaderprojekt skapar samhörighet och mening i bygden
Authors:Strimell Flodqvist, Therese
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:livskvalitet, landsbygdsprogrammet, samhörighet, community, socialt kapital, tillit, symbol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4629
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4629
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2015 12:03
Metadata Last Modified:09 Jul 2015 12:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics