Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ellen, 2015. Vi går inte bara av egen kraft! : en fallstudie av projektet ’Alsike klosterby’. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Syftet med detta kandidatarbete inom ämnet landsbygdsutveckling, är att undersöka och beskriva hur ideellt engagemang rörande flyktingintegration- och miljöfrågor kan organiseras på lokal nivå. Jag har studerat ett projekt som i dagsläget drivs på Alsike kloster som ligger strax utanför Knivsta, i Uppland. Projektet syftar till att etablera en ekologisk klosterby vars mål är integrera flyktingarbete med ett hållbart ekologiskt levnadssätt. Föreliggande studie bygger på intervjuer med projektdeltagare samt observationer från planeringsmöten med projektet. Med hjälp av begreppen sociala nätverk, ideell organisation och komplexa system försöker jag beskriva och förstå hur detta specifika projekt organiseras, vilka drivkrafter som ligger bakom engagemanget hos projektdeltagarna samt vad som upplevs som möjligheter och svårigheter i projektets arbetsprocess. Studien visar att projektet omfattar flera sociala nätverk som via sociala relationer kopplas sam-man och bidrar till projektarbetets framgång. Därtill visar studien att projektet präglas av flexibilitet då de ofta prövar sig fram, snarare än följer en alltför given plan. Studien av projektet ’Alsike klosterby’ kan bidra till förståelsen av sociala nätverks betydelse för organisering av projekt.

,

The aim of this bachelor thesis in rural development is to describe how engagement concerning issues of integration of refugees- and environmental can be organized at a local level. I have studied a project that is run by Alsike Monastery which is located in a smaller society outside Knivsta, Uppland County. The aim of the project is to combine work with integration of refugees with ecological farming. The study is based on several interviews with project participants and observations from the project’s planning meetings. I have with help from theories about social networks, non-profit organizations and complex systems, tried to describe and understand how this specific project is organized, what driving forces the participants have as well as the perceived possibilities and challenges in the working process. This study shows that the project encompasses several social networks that are connected through social relations contributing to the success of the project. Moreover, the study depicts the uniqueness of the project as well as its flexibility. The project often tries different routes, evaluating along the way, rather than following a pre-made plan. The study of ‘Alsike Monastry Village’ can contribute to the understanding of the importance of social networks in the organization of projects.

Main title:Vi går inte bara av egen kraft!
Subtitle:en fallstudie av projektet ’Alsike klosterby’
Authors:Eriksson, Ellen
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:organisering, nätverk, socialt kapital, drivkrafter, ideellt arbete, integration, ekoby
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4644
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4644
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2015 11:03
Metadata Last Modified:10 Jul 2015 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics