Home About Browse Search
Svenska


Björkhem, Minna, 2015. Att förlänga odlingssäsongen och samtidigt behålla markens bördighet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En litteratursökning har gjorts i syfte att ta reda på vilka metoder som kan användas för att uppnå en längre odlingssäsong för grönsaker samtidigt som markens bördighet bibehålls. Åtta vanliga grönsaksfamiljer beskrivs med fokus på egenskaper kopplade till skördetidpunkt och hur de kan passas in i en växtföljd. Familjerna som behandlas är Amaranthaceae, Apiaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae, Brassiceae, Alliaceae, Solanaceae och Fabaceae. Odlingssäsongen kan förlängas genom att styra mikroklimatet på olika sätt. De metoder som behandlas här är förkultivering, odling i upphöjda bäddar, odling i tunnel, mark- och kulturtäckning, samt val av arter och sorter. Faktorer som har betydelse för markens bördighet är struktur, mullhalt, katjonbytekapacitet, C/N kvot och livet i marken. För att kunna bruka marken utan att utarma den är det viktigt att odlaren har god kännedom om odlingsplatsen och dess förutsättningar. Kunskap om hur olika kulturåtgärder påverkar struktur, näringsinnehåll och förekomst av jordburna patogener är av avgörande betydelse. Vid val av grödor och planering av en växtföljd bör hänsyn tas till odlingsplatsens jordmån och mikroklimat.

,

A literature search has been made to find methods that can be used to attain a longer growing season for vegetables, while still maintaining the fertility of the soil. Eight common vegetable families are described with focus on properties related to harvest time and how they can be placed in a crop rotation. The plant families are Amaranthaceae, Apiaceae, Cucurbitaceae, Asteraceae, Brassiceae, Alliaceae, Solanaceae and Fabaceae. An extended growing season can be achieved by controlling the microclimate. The methods presented in this paper are pre-cultivation, raised beds, plastic tunnels, row cover, mulches, and choice of species and varieties. Soil fertility is related to structure, organic matter content, cation exchange capacity, C/N ratio and soil organisms. In order to cultivate crops without depleting the land, it is vital to possess knowledge of the cultivation site and its conditions. Knowledge of how cultural practices affect soil structure, nutrient content and occurrence of soil-borne pathogens is also crucial for keeping the fertility of the soil. In the choice of crops and planning of a crop rotation and cultural activities, the properties of the soil and microclimate of the cultivation site should be taken into account.

Main title:Att förlänga odlingssäsongen och samtidigt behålla markens bördighet
Authors:Björkhem, Minna
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:grönsaker, odling, markbördighet, säsong
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4571
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4571
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Soil science and management
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:06 Jul 2015 14:57
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics