Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Anna, 2015. Miljö- och humanpåverkan av svavel som fungicid vid ekologisk äppelodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
583kB

Abstract

Svavel som fungicid är sedan långt tillbaka mycket känt och används mycket runt om i världen. Det får användas i många olika grödor och även i ekologisk odling, då den bland annat anses vara en naturlig substans. I detta arbete som är en litteraturstudie vill jag försöka få svar på om svavel som fungicid har en påverkan på människan och miljön.
Preparatet Kumulus DF är godkänt i Sverige med svavel som verksamt ämne och innehåller 80 vikt-% elementärt svavel. Därför har bruksanvisning och säkerhetsdatablad till Kumulus DF studerats. Även vilka lagar och regler som styr bland annat godkännande av ett växtskyddsmedel.
Svaren på frågan är att det elementära svavlet i sig inte har någon påverkan på människa och miljö. Vid omvandlingar av ämnet i naturen kan det dock ha miljö- och humanpåverkan, men är inte tillräckligt studerat. Utvinning av det elementära svavlet kräver bland annat förbränning vilket bildar svaveldioxid som även kan oxidera till svavelsyra. Svaveldioxid och svavelsyra kan ha negativ effekt på hälsan och bidrar till försurning av mark och vatten. Mer forskning behövs dock i ämnet.

,

Sulfur fungicide is far back very well-known and widely used around the world. It been used in many different crops and even in organic farming, because it considered being a natural substance. This work is a literature and I try to get answers on whether sulfur fungicide has an impact on people and the environment.
The preparation Kumulus DF is approved in Sweden with sulfur as active substance and contains 80 weight-% elemental sulfur. Therefore, the operating instructions and safety data sheets to Kumulus DF been studied. Although the laws and regulations that govern, among other things, approval of a plant protection product.
The answer to the question is that the elemental sulfur in itself has no impact on people and the environment. Upon conversion of the substance in nature, there may have environmental and human impact, but are not enough studied. Extraction of the elemental sulfur requires, among other things burned forming sulfur dioxide that can also oxidize into sulfuric acid. Sulfur dioxide and sulfuric acid may have a negative effect on health and contribute to acidification of soil and water. More research is needed on the subject.

Main title:Miljö- och humanpåverkan av svavel som fungicid vid ekologisk äppelodling
Authors:Lundström, Anna
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Sandskär, Boel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:svavel, fungicid, växtskyddsmedel, Kumulus DF, miljöpåverkan, humanpåverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant physiology - Growth and development
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: Trädgårdsvetenskap
Deposited On:06 Jul 2015 14:45
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page